Tarpaukštinių perdangų grindys

Tarpaukštinių perdangų grindys, įrengiamos virš vienodos vidaus temperatūros patalpų gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pasatuose, turi gerai izoliuoti garsą. Statybų techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus patalpų apsauga nuo triukšmo " nustato apsaugos nuo triukšmo reikalavimus įvairios paskirties pastatams ir jų garso izoliavimo klasėms.

Gelžbetoninių perdangų garso izoliavimui yra naudojama speciali smūgio garso izoliacijos plokštė PAROC SSB 1. Be to, tokių grindų įrengimo kokybė yra ypatingai svarbi. Pirmiausia reikia vengti bet kokių tarpų tarp pačių akmens vatos plokščių, įrengti skiriamąjį sluoksnį, o prie sienų būtinai sumontuoti izoliuojančią tarpinę (pvz. iš PAROC SSB 1 plokštės) tarp viršutinio išlyginamojo sluoksnio ir sienos konstrukcijos.

Tarpaukštinės pardangos, smūgio garso izoliacija, plaukiojančios grindys
  • Grindų danga 
  • Išlyginamasis sluoksnis
  • Skiriamasis sluoksnis
  • Smūgio garso izoliacija: PAROC SSB 1 
  • Išlyginamasis sluoksnis (komunikacijos) 
  • Monolitinė arba gelžbetoninė perdanga 
  • Lubos

 

Garsą izoliuojančios perdangos konstrukcijos komponentai ir jiems keliami reikalavimai:

Konstrukcijos komponentai  Reikalavimai konstrukcijos komponentams 
 Betono ar skiedinio sluoksnis  Armatūros tinklu armuotas cementinio skiedinio smėlbetonio sluoksnis, arba armuotojo pluoštu cementinio skiedinio ar smėlbetonio sluoksnis, storis ≥ 50* mm
 Atskiriamasis sluoksnis  Betonavimo popierius ar polietileno plėvelė ≥ 180 µm
 Garsą izoliuojanti medžiaga  Mineralinės vatos plokštė PAROC SSB 1, storis 20 ar 30
 Biraus užpildo sluoksnis  Smėlio sluoksnis, storis ≥ 40 mm
 Laikanti konstrukcija  Surenkamoji gelžbetoninė kiaurymėtoji perdangos plokštė ar monolitinė gelžbetoninė perdangos plokštė, storis ≥ 200 mm

 *Didžiausias leistinas storis 80 mm, įskaitant ir visus galimus papildomus remontinius ir (ar) išlyginamuosius sluoksnius.