PAROC Air – unikalus vėdinamų plokščių stogų sprendimas

Paroc Air
PAROC® Air™ vėdinami stogai užtikrina plokščiųjų stogų saugumą ir ilgaamžiškumą. Tokio stogo konstrukcijoje drėgmė yra išgarinama per izoliaciniame sluoksnyje įrengtus griovelius ir taip užtikrinama efektyvi stogo eksploatacija.

Daugumos plokščiųjų stogų kokybė ir ilgaamžiškumas nukenčia dėl vienu ar kitu būdų į stogo konstrukciją patenkančio vandens. Drėgmė, patekusi į stogo konstrukciją ir ten susikaupusi, sukelia visą eilę nepageidaujamų reiškinių: blogėja patalpų vidaus oro kokybė (taip daroma žala žmonių, esančių tose patalpose, sveikatai), tam tikrose pastato dalyse atsiranda pelėsiai, prasideda konstrukcijų korozija, o tai neigiamai įtakoja pastato ilgaamžiškumą, taip pat prastėja medžiagų šiluminės savybės, o kartu didėja ir pastato šilumos nuostoliai. Pagal PAROC® Air™ sistemą įrengtas vėdinamas plokščias stogas išvėdina tiek statybos metu susikaupusią, tiek kondensacinę bei eksploatacinę drėgmę.

Kaip veikia PAROC® Air™ sistema

Plokščiųjų stogų, įrengtų pagal PAROC® Air™ sistemą, vėdinimas vyksta orui judant grioveliais, išpjautais plokštėje PAROC ROS 30g. Grioveliai sujungiami į vieną kanalą, kuris yra išpjaunamas statybos objekte. Oras, savyje sukaupęs drėgmės, patenka į kanalą ir per vėdinimo kaminėlius kartu su sukaupta drėgme yra išvėdinamas į aplinką. Pats oro judėjimo procesas grioveliuose vyksta dėka vėjo sukeltų skirtingų slėgių ant stogo. Stogo dangai specialūs reikalavimai nekeliami.

PAROC Air sistema – unikalus sprendimas ventiliuojamiems plokštiems stogams

Number

Oro judėjimo procesas grioveliuose vyksta dėka vėjo sukeltų skirtingų slėgių ant stogo, o patekęs į kanalą drėgnas oras per vėdinimo kaminėlius kartu su sukaupta drėgme yra išvėdinamas į aplinką.

Number

Ant stogo pagrindo yra montuojamas paklotas iš 30 mm storio akmens vatos plokštės, oro ir vandens garų užtvarai įrengti.

Number

Vandens garų užtvara - tai statybinė polietileno plėvelė ar panaši medžiaga. Ji neleidžia šiltam orui kondensuotis ant dangos. Garų užtvara ir sujungimai su kitomis konstrukcijos dalimis turi būti sandarūs. Sujungimų siūlės privalo būti suklijuojamos. Priešingu atveju, gali susidaryti kamino efektas, kai žiemą drėgmė įsiurbiama į konstrukcijos vidų ir ten sušąla. Garų užtvara taip pat užtikrina sandarumą stogo konstrukcijoje. 

Number

Akmens vatos plokštės su grioveliais pasižymi puikiu garų laidumu. Drėgmė, patekusi į stogo konstrukciją, juda akmens vatos plokštėje esančiais grioveliais iki jungiamojo kanalo. Plokštėse gamybos metu yra išpjauti 20 mm gylio ir 30 mm pločio grioveliai. Griovelius reikia sujungti taip, kad jie sudarytų vientisą vėdinimo kanalų sistemą. 

Number

Jungiamasis kanalas yra išpjaunamas rankiniu būdu ir turi būti ne mažesnis nei 100 mm pločio ir 20 mm gylio. Šis kanalas sujungia griovelius ir nukreipia drėgną orą į vėdinimo angas.

Number

Virš plokštės su grioveliais yra montuojama 20 mm storio akmens vatos plokštė, kuri užtikrina, kad oras grioveliuose būtų apie 5-iais laipsniais šiltesnis už išorės orą. Per vėdinimo kaminėlius drėgnas oras ištraukiama lauk.  

Number

Tose vietose, kur yra įrengiami vėdinimo kaminėliai, viršutinėje stogo plokštėje yra išpjaunamos kiaurymės taip, kad oras be jokių kliūčių patektų tiesiai į vėdinimo kaminėlį.  

Number

Visi plokščių grioveliai yra tarpusavyje sujungti ir išeina iki vėdinimo kaminėlių arba vėdinimui specialiai įrengtų angų ties stogo parapetu ar karnizu. 
Stogo vėdinimo kaminėliai turi būti įrengiami kas 6- 8 m kraigo ar parapeto (tai yra tos dalies kuri yra iškilusi aukščiau) ir kas 10– 12 m latakuose. Jų skerspjūvis turi būti 100 mm, o aukštis apie 400 mm.

Plačiau

Drėgmė pastatuose gali sukelti:
- prastą vidaus patalpų oro kokybę, kuri neigiamai veikia gyventojų sveikatą ir gyvenimo komfortą,
- pastato statybinių medžiagų ir konstrukcijų koroziją.


Vedinamų plokščiųjų stogų tyrimo ataskaita

VTT vėdinamų plokščiųjų stogų tyrimo ataska (Anglų kalba, pdf, 1 Mb) >>

PAROC Air sistemoje naudojami gaminiai.

PAROC® Air™ sistemoje yra naudojamos stangrios, nedegios, apkrovą laikančios akmens vatos plokštės, pasižyminčios labai geromis šiluminėmis savybėmis. Šios plokštės yra ir šilumos izoliacija ir tvirtas pagrindas. Tokia sistema gali būti įrengiama ir ant naujai statomų pastatų plokščiųjų stogų ir modernizuojant senus pastatus.

PAROC ROB 80

PAROC ROB 80

PAROC ROB 80 plokštės gniuždomasis įtempis σ10 yra nemažiau nei 80kPa, tai yra plokštės atlaiko ne mažesnę nei 8000 kg/m2 apkrovą ir naudojamos kaip viršutinės plokštės hidroizoliacijos sluoksniui įrengti.

 

PAROC ROS 30g

PAROC ROS 30g

Vėdinamų plokščiųjų stogų plokštės PAROC ROS 30g gniuždomasis įtempis σ10 yra nemažiau nei yra 30 kPa, tai yra 3000 kg/m2. Plokštės paviršiuje yra išpjauti grioveliai. Šie grioveliai turi būti sujungti į vientisą sistemą per jungiamąjį kanalą.

PAROC ROS 30

PAROC ROS 30

PAROC ROS 30 plokščių gniuždomasis įtempis σ10 yra nemažiau nei 30 kPa, tad šios plokštės eksploatacijos metu atlaiko 3000 kg/m2 apkrovą ir yra tinkamos normalaus lygio apkrovoms.