Metalo konstrukcijų apsauga nuo ugnies

Veikiant aukštai temperatūrai medžiagos netenka savo stiprio. Plieninės sijos praranda laikomąją gebą, nepriklausomai nuo plieno rūšies, prie 550 °C, esant pilnai apkrovai ir liepsnai veikiant iš keturių pusių. Todėl svarbiausias gaisrinio projektavimo tikslas yra apsaugoti tuos elementus, kuriuos ugnis veiktų iš visų keturių pusių taip, kad jie neįkaistų iki savo kritinės temperatūros.

Pats geriausias būdas apsaugoti plieno konstrukcijas nuo temperatūros kilimo yra jų izoliavimas ir apsauga nuo ugnies. Sijų izoliavimą galima atlikti 3 būdais: sijos profilio izoliavimą, „dėžutės“ aplink siją suformavimą arba vientisą, ištisinį sijos izoliavimą.

Profilio izoliavimas
Dėžutės suformavimas
Vientisas izoliavimas

 

Plieno konstrukcijų apsauga nuo ugnies PAROC FPS 17 plokštėmis

Metalinių konstrukcijų apsaugai nuo ugnies yra sukurta speciali plokštė PAROC FPS 17 bei atlikti natūriniai bandymai ir skaičiavimai reikalingam izoliacijos storiui nustatyti. Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI) plieniniai profiliai, apsaugoti nuo ugnies PAROC FPS 17 plokštėmis, buvo išbandyti ir apskaičiuoti pagal EN 1363-1:2012 ir ENV 13381-4:2013. Šiai sistemai suteiktas Europos techninio pripažinimo sertifikatas (ETA 08/0093), išduotas Eurofins ekspertų tarnybos.