Sprendimai pramonei

„Paroc“ pristato energiją taupančius ir tvarius izoliacinius sprendimus visiems pramonės procesams ir įrangai: nuo katilų iki industrinių kaminų, nuo vamzdynų iki didžiausių rezervuarų ar saugyklų.

Apdirbamajai pramonei ir elektrinėms reikia ilgalaikių, energiškai efektyvių ir papildomos inžinerinės priežiūros nereikalaujančių izoliacinių sprendimų. Visi pramoniniai procesai turi būti patikimi, tvarūs ir saugūs. Labai svarbu, kad investicijų į pramonės įrangą grąža būtų tokia, kaip buvo suplanuota, neatsirastų nenumatytų, papildomų išlaidų pramonės procesams užtikrinti ir visi įrengimai veiktų sklandžiai, be sutrikimų ir nenumatytų prastovų.

Gamybiniuose procesuose vamzdynai yra labai svarbi pramonės įrangos dalis. Vamzdynais prateka didžiuliai karštų arba šaltų skysčių/dujų kiekiai, todėl itin svarbu, kad transportuojami produktai neprarastų savo šiluminės energijos arba išlaikytų tą šiluminės energijos kiekį, koks buvo numatytas. Teisingai sumontuoti ir efektyviai izoliuoti vamzdynai leidžia užtikrinti patikimus gamybinius procesus. „Paroc“ sprendimai pramoniniams vamzdynams sukuria prielaidas nenutrūkstamam ir patikimam darbui, užtikrinant optimalų produktų transportavimą vamzdynais.

Dar viena svarbi savybė – „Paroc“ gaminiai turi labai mažai chloridų ir fluoridų, o tai padeda sumažinti korozijos riziką.