Teisinis pranešimas

Naudojantis paroc.com svetaine taikomos toliau nurodytos sąlygos. Naudodamiesi paroc.com svetaine bet kuriuo būdu, pripažįstate, kad perskaitėte sąlygas ir sutinkate jų laikytis bei būti jų saistomi. „Paroc Group Oy“ pasilieka teisę bet kada keisti šias sąlygas be išankstinio pranešimo. Todėl kiekvieną kartą naudodamiesi šia svetaine atidžiai perskaitykite šias sąlygas. 

Jūs sutinkate su „Paroc Group Oy“, kad bet kokie ginčai, kylantys dėl naudojimosi šia svetaine, turi būti reguliuojami pagal Suomijos įstatymus.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Visam paroc.com svetainės turiniui taikomos autorių teisių, prekių ženklų ir kitos nuosavybės teisės ir licencijos, kurias turi „Paroc Group Oy“ ar trečiosios šalys. Visos teisės, kurios čia nėra aiškiai nurodytos, yra saugomos. Naudotis visu šios svetainės turiniu ar jo dalimi kopijuojant, skelbiant, platinant, perduodant, modifikuojant, laikant ar apdorojant turinį ar jo dalį neturint aiškaus išankstinio rašytinio „Paroc Group Oy“ sutikimo yra draudžiama. Tačiau savo asmeninėms reikmėms galite naudoti, spausdinti, perduoti ir laikinai laikyti bet kokią šioje svetainėje pateikiamą medžiagą. „Paroc Group Oy“ pasilieka visą pavadinimo ir visas intelektinės nuosavybės teises į bet kokį turinį, kurį kopijuojate, atsisiunčiate ar spausdinate iš šios svetainės. Elektroninis susiejimas su šia svetaine, neskaitant susiejimo su aukščiausio lygio pagrindiniu puslapiu, esančiu www.paroc.com, yra draudžiamas neturint aiškaus išankstinio rašytinio „Paroc Group Oy“ susiejimo. Užklausas prašome siųsti šiuo adresu: paroc.communications@owenscorning.com.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Ši svetainė yra skirta tik bendrai informuoti. Jei įeinate į šią svetainę, tai darote savo iniciatyva ir esate įpareigoti laikytis vietos įstatymų. Medžiaga ir nuorodos svetainėje yra pateikiamos tokios, „kokios yra“, ir nėra nei pasiūlymas, nei teisinis ar kitas profesinis patarimas. „Paroc Group Oy“ nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų (išreikštų ar numanomų), susijusių su pateikta šioje svetainėje informacija, įskaitant bet kokius pareiškimus ar garantijas dėl šios svetainės ar jos turinio prieinamumo, tikslumo, laiko tinkamumo ar išsamumo. „Paroc Group Oy“ nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, tiesioginę ar netiesioginę, atsirandančius dėl šios svetainės ar jos turinio naudojimo. Jei taikomoje jurisdikcijoje neleidžiamas pirmiau minėtas atsakomybės apribojimas, „Paroc Group Oy“ atsakomybė yra apribojama iki didžiausio taikomais įstatymais leidžiamo masto. Šis apribojimas taip pat taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir jų turiniui, kurie yra susieti su paroc.com svetaine ir yra gaunami iš jos. Todėl prašome perskaityti bet kurios tokios svetainės naudojimo sąlygas prieš naudodamiesi ja. 

PREKIŲ ŽENKLAI

„Paroc“ yra registruotasis „Paroc Group Oy“ prekių ženklas. Produkto pavadinimai yra „Paroc Group“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Kiti čia minėti produktų ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai. Jūsų prieiga prie šios svetainės negali būti laikoma (numanant, prarandant prieštaravimo teisę ar kitaip) bet kokią licenciją ar teisę naudoti kokius nors esančius svetainėje ženklus neturint išankstinio rašytinio „Paroc Group“ ar trečiosios šalies savininko sutikimo.

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

„Paroc“ ir atitinkamos jos patronuojamosios įmonės (toliau bendrai – „Paroc“ ar „Owens Corning“) yra įsipareigojusios gerbti jūsų privatumą ir saugoti bet kokius asmens duomenis ar informaciją, kurią galite pateikti mums per šią svetainę. Žr. mūsų Privatumo politiką, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie tai, kokius asmens duomenis ar informaciją galime rinkti ir kaip naudojame jūsų informaciją, įskaitant aplinkybes, kuriomis galime atskleisti ar pateikti juos trečiosioms šalims. Mūsų Privatumo politikoje taip pat aptariamos teisės, kurias galite turėti ir kurios susijusios su jūsų asmens duomenimis ar informacija, įskaitant, pavyzdžiui, konkrečiai ES ir JK gyventojų turimas teises, ir kaip galite pasinaudoti tomis teisėmis.

SLAPUKAI

Bendras slapukų naudojimas toliau aptariamas mūsų Privatumo politikoje. „Paroc“ naudoja slapukus svetainėje tam, kad naudotojai galėtų naudotis tam tikromis jos funkcijomis, ir tam, kad gautume informaciją apie svetainės lankymą. Toliau aprašome, kaip naudojame trečiųjų šalių slapukus. 

„PAROC“ IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI

„Paroc“ naudoja kitų šalių slapukus. Čia rasite trečiųjų šalių sąrašą ir nurodytą kiekvienos trečiosios šalies slapuko paskirtį. 

KAIP GALIU PAŠALINTI SLAPUKUS, ĮSKAITANT TREČIOSIOS ŠALIES SLAPUKUS?

Galite pasirinkti, ar priimti slapukus. Naudotojas gali taip nustatyti savo naršyklę, kad jo prietaisas nepriimtų jokių slapukų. Tačiau tuomet svetainės paslauga gali tinkamai neveikti. Slapukų blokavimo būdas priklauso nuo naudojamos naršyklės. Išsamiau žiūrėkite savo naršyklės Žinyne arba meniu. Taip pat galite nuolat tvarkyti savo slapukų naudojimą, įskaitant trečiųjų šalių slapukus, pasinaudodami mūsų nuoroda „Tvarkyti slapukų nustatymus“ mūsų svetainėje.

SVETAINĖS FORMOS

Jei svetainėje užpildote kokią nors formą, ši informacija išsaugoma mūsų CRM sistemoje; mūsų darbuotojai taip pat gali sužinoti tam tikrą informaciją apie jūsų ankstesnį naršymą svetainėje, kad galėtų nustatyti konkrečias jus dominančias sritis – tai leidžia mums efektyviau su jumis bendrauti ir gerinti savo svetainę. Jei naršote privačiu režimu, savo duomenis galite pateikti neatskleisdami ankstesnio naršymo detalių. Jei nenorite mums suteikti informacijos apie save, nepildykite jokių svetainėje esančių formų.

NAUJIENLAIŠKIS

Jei paspausdami konkrečią nuorodą patvirtinate, kad norite gauti mūsų naujienlaiškį ar kitokią informaciją (pvz., rinkodaros laiškus), jūsų tapatybė svetainėje gali būti nustatyta, o mūsų darbuotojai gali sužinoti tam tikrą informaciją apie jūsų ankstesnį naršymą mūsų svetainėje, kad galėtų nustatyti konkrečias jus dominančias sritis – tai leidžia mums efektyviau su jumis bendrauti ir gerinti savo svetainę. Jei nenorite suteikti tokios informacijos, atsisakykite gauti mūsų siunčiamą informaciją arba naršykite privačiu režimu.
Naudodamiesi „Paroc“ naujienlaiškiu kaip šaltiniu, paminėkite turinyje „Paroc Group Oy“. Naujienlaiškyje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija ir jos negalima laikyti patarimu ar rekomendacija. Tai reiškia, kad nesame atsakingi už jokią žalą, kuri gali atsirasti dėl klaidų ar praleidimų, galinčių būti susijusių su naujienlaiškiu. Naujienlaiškio medžiaga neturi būti dauginama neturint leidėjo leidimo.

PAKEITIMAI

Galime kartkartėmis keisti šio teisinio pranešimo sąlygas. Pasiliekame teisę atlikti tokius pakeitimus neįspėdami jūsų iš anksto. Naują versiją skelbsime šioje svetainėje. Jei toliau naudojatės mūsų svetaine paskelbus pakeitimus, bus laikoma, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Autorių teisės © „Paroc Group Oy“. Visos teisės saugomos.