OWENS CORNING PRIVATUMO POLITIKA

OWENS CORNING
PRIVATUMO POLITIKA

Įsigaliojimo data: 31.05.2023

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS PRIVATUMUI

„Owens Corning“ ir mūsų susijusios įmonės (toliau – „Owens Corning“, mes, mus, mūsų) yra įsipareigojusios saugoti jūsų privatumą, kurdamos tvarią ateitį taikomomis reikšmingomis inovacijomis. Šioje Privatumo politikoje nurodoma, kaip renkame, naudojame ir atskleidžiame informaciją apie jus. Nuostata taikoma informacijai, surinktai internetu ir ne internetu. Tam tikrų jurisdikcijų gyventojams ši Privatumo politika papildyta toliau nurodytais privatumo pranešimais:

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAI

Ši Privatumo politika, įskaitant papildomuosius Pranešimus, gali būti bet kada pakeista, ir pranešime jums apie tokius pakeitimus skelbdami atnaujintą versiją šiame mūsų svetainės puslapyje. Jei toliau naudojatės svetaine po pakeitimų paskelbimo, tai reiškia, kad sutinkate su tokiais pakeitimais.

KOKIUS DUOMENIS RENKAME

Asmens duomenys (taip pat – asmeninė informacija) – tai duomenys ar informacija, kuria esate identifikuojami kaip fizinis asmuo ir kuri susijusi su galimu identifikuoti fiziniu asmeniu. Asmens duomenis galite mums pateikti keliais būdais, dažnai tai taip pat ir:

 • Asmens kontaktinė informacija, pvz., vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas
 • Verslo kontaktinė informacija, pvz., pavadinimas ir verslo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas
 • Informacija, būtina norint teikti jums produktus ar sprendimus
 • Komentarai ir pastabos, kurias teikiate kai tiesiogiai susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu ar paštu

Kiti duomenys – ne asmens duomenys ar informacija, kuria neatskleidžiama konkreti tapatybė ar kuri tiesiogiai nėra susijusi su identifikuojamu asmeniu. Galime rinkti ir naudoti Kitus duomenis, kurie gali būti:

 • Naršyklės ir įrenginio informacija, kurioje gali būti IP adresas
 • Programėlės naudojimo duomenys
 • Informacija, renkama slapukais, pikselių žymenimis ir kitomis technologijomis
 • Demografinė informacija ir kita jūsų pateikiama informacija, kuria neatskleidžiama konkreti jūsų tapatybė
 • Informacija, kuri sukaupta tokiu būdu, kad ja nebeatskleidžiama jūsų tapatybė.

Jei pagal taikomą įstatymą privalome elgtis su Kitais duomenimis kaip su Asmens duomenimis, tada rinksime, naudosime ir atskleisime juos tais tikslais, kuriais renkame, naudojame ir atskleidžiame Asmens duomenis, kaip išsamiai aprašyta šioje Privatumo politikoje.

KAIP RENKAME IR NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS

INTERNETU: Mes ir mūsų trečiosios šalys verslo partneriai ir (arba) trečiosios šalys verslo konsultantai ir paslaugų teikėjai (bendrai – Teikėjai), gali įvairiais būdais rinkti asmens duomenis INTERNETU dėl mūsų produktų ar sprendimų, taip pat per:

 • mūsų svetaines (toliau – Svetainės);
 • taikomosiomis programinėmis įrangomis, kurias pateikiame naudoti kompiuteriais arba per kompiuterius ir mobiliaisiais įrenginiais (toliau – Programėlės);
 • socialinių medijų savybėmis (toliau – Mūsų socialinės medijos);
 • HTML formato el. pašto pranešimais, kuriuos siunčiame jums ir kuriais teikiame jums nuorodas į šią Privatumo politiką (toliau – El. laiškai);
 • ekstraneto puslapiais, kurie pateikiami mūsų klientams ir trečiosioms šalims (toliau – Ekstraneto puslapiai);
 • paslaugomis, kurias teikiame mūsų įmonių ir institucijų klientams (toliau – Paslaugos), ir
 • mūsų registracijos procesais, skirtais naujienlaiškiams, seminarams, internetiniams seminarams ir įvykiams;
 • valdikliais, kuriuos pateikiame, kad juos dėtų kitos šalys kitose internetinėse paslaugose, pvz., rangovai savo paslaugų svetainėje.

NEPRISIJUNGUS: Taip pat mūsų verslo tikslais įvairiais būdais galime rinkti Asmens duomenis režimu NEPRISIJUNGUS, taip pat kai jūs:

 • dalyvaujate sutartiniame susitarime dėl produktų ar sprendimų;
 • teikiate informaciją kartu su mūsų produktais ar sprendimais arba
 • sąveikaujate su mumis renginyje.

KITI ŠALTINIAI: Galime rinkti Asmens duomenis iš kitų šaltinių, taip pat ir:

 • viešai prieinamų duomenų bazių;
 • bendrų rinkodaros partnerių ir renginių rėmėjų, kai jie atskleidžia mums informaciją;
 • kitų verslo įmonių, subjektų ar frančizės teisės suteikėjų, kuriems teikiame produktus ir sprendimus;
 • nuorodų šaltinių;
 • socialinių medijų platformų.

Rinksime ir naudosime Asmens duomenis mūsų teisėtais verslo tikslais, siekdami valdyti mūsų sutartinius santykius su jumis ir (arba) laikytis teisinių įpareigojimų. Saugosime Asmens duomenis tik, kol tai reikalinga dėl jų paskirties ir pagal taikomas laikymo taisykles. Jei nuspręsite pasidalyti su mumis kokiais nors Asmens duomenimis, galime laikyti ir saugoti juos tam, kad teiktume jums produktus, sprendimus, personalizuotą naudotojo patirtį ir (arba) rinkodaros tyrimų ir kitų rinkodaros ar mūsų produktų ir sprendimų reklamos tikslais. Taip pat dėl to galime atskleisti juos mūsų susijusioms įmonėms arba Teikėjams, kad jie galėtų susisiekti su jumis tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant nuolaidų ar kitų sprendimų pasiūlymus. Jei ateityje ketiname tvarkyti jūsų Asmens duomenis kitais tikslais, nei tais, kuriais jie surinkti, informuosime jus apie tą tikslą ir visas kitas susijusias detales atitinkančiais taikomą įstatymą būdais.
Jei dėl mūsų produktų ir sprendimų pasidalysite su mumis ar mūsų Trečiosiomis šalimis kokiais nors Asmens duomenimis, susijusiais su kitais žmonėmis, jūs pareiškiate, kad turite įgaliojimą tai daryti ir leisti mums naudoti informaciją pagal šią Privatumo politiką.

KAIP RENKAME IR NAUDOJAME KITUS DUOMENIS

Renkame Kitus duomenis apie jus kaskart, kai sąveikaujate su mūsų svetainėmis ir sprendimais. Šių duomenų pavyzdžiai – jūsų apsilankymo trukmė ir laikas, jūsų peržiūrėti mūsų svetainės puslapiai, jūsų turimos interneto naršyklės tipas ir svetainė, kurioje apsilankėte prieš pat užsukdami į mūsų. Naudojamės šiais duomenimis kurti sumanymams ir tobulinti mūsų svetainei, svetainės veiklai matuoti, įgalinti pasirinktoms trečiosioms šalims teikti informacijai apie tai, kaip įmonės lankosi mūsų svetainėje, ir teikti jums informacijai apie mūsų produktus. Todėl taip pat galime atskleisti juos mūsų Teikėjams.
Kiti duomenys, kuriuos gauname, yra skirti naudoti tik „Owens Corning“ ir nėra atskleidžiami jokiai trečiajai šaliai, išskyrus kaip agreguotą visumą, išskyrus atvejus, kuriais kitaip aprašyta šioje Privatumo politikoje arba jei pagal taikomus įstatymus iš mūsų reikalaujama taip daryti. Kai kuriais atvejais galime jungti Kitus duomenis su Asmens duomenimis. Jei taip darysime, laikysime šiuos jungtinius duomenis Asmens duomenimis, su sąlyga, kad jie yra jungtiniai.

KAIP APSAUGOME DUOMENIS

Įgyvendinome vidaus duomenų apsaugos ir susijusias politikas, taip pat atitinamas technines, organizacines ir administracines saugumo priemones, skirtas apsaugoti duomenims, įskaitant Asmens duomenis, nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimų, pakeitimų ar sunaikinimo. Apsaugome Asmens duomenis ir darome juos prieinamus tik įgaliotiesiems darbuotojams, jei reikia atlikti reglamentuojamas šia Privatumo politika ir mūsų vidaus duomenų apsaugos politikomis bei priemonėmis operacijas. Atminkite, kad nepaisant šių pastangų, „Owens Corning“ negali 100 % garantuoti ar užtikrinti mūsų laikomų Asmens duomenų saugumo, taip pat negali garantuoti, kad Asmens duomenys, kuriuos pateikiate, nebus perimti.

KAIP ATSKLEIDŽIAME ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenys gali būti laikomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje „Owens Corning“ turi susijusių įmonių, įstaigų ar kuriose pasitelkiame paslaugų teikėjus, susijusius su mūsų sutartiniais santykiais arba kitais teisėtais interesais. Sąveikaudami su mumis jūs suprantate, kad jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti šalims, esančioms už jūsų gyvenamosios šalies ribų, įskaitant Jungtines Valstijas, kuriose gali būti taikomos kitokios nei jūsų šalyje duomenų apsaugos taisyklės. Tam tikromis aplinkybėmis tų šalių teismai, teisėsaugos institucijos, reguliavimo institucijos arba saugumo institucijos gali turėti teisę pareikalauti prieigos prie jūsų Asmens duomenų.
Kai kurios nepriklausančios EEE šalys arba JK yra pripažįstamos (pvz., Europos Komisijos) kaip teikiančios atitinkamą duomenų apsaugos lygį. Atliekamiems perdavimams iš EEE ar JK į šalis, kurias atitinkama institucija laiko neteikiančiomis atitinkamo apsaugos lygio, nustatėme atitinkamas apsaugos priemones, pvz., standartines sutarčių sąlygas, jūsų Asmens duomenims apsaugoti.

KAI MŪSŲ PASLAUGOMIS NAUDOJASI VAIKAI

„Owens Corning“ neketina rinkti jokių Asmens duomenų iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei jūsų vaikas pateikė mums Asmens duomenis ir norėtumėte paprašyti tokią informaciją pašalinti, susisiekite su mumis adresu DataPrivacy@Owenscorning.com, ir pagrįstai stengsimės pašalinti šią informaciją iš mūsų įrašų.

KOKIAS GALIMYBES TURITE KAIP OWENS CORNING PASKYROS TURĖTOJAS?

Jei esate paskyros turėtojas ir naudojatės ja įrankiais, pvz., per „Owens Corning“ klientų ar tiekėjo portalą, galite peržiūrėti ir keisti susijusius su savo paskyra Asmens duomenis, prisijungdami prie savo paskyros ir spustelėdami nuorodą „Redaguoti mano profilį“. Jei norite pašalinti savo paskyrą, susisiekite su „Owens Corning“ adresu answers@answers.owenscorning.com, ir pagrįstai stengsimės pašalinti jūsų informaciją iš savo įrašų, taip pat pagrįstai stengsimės nurodyti bet kuriam trečiosios šalies Teikėjui pašalinti jūsų informaciją iš savo įrašų. Tačiau turėkite omenyje, kad jūsų Asmens duomenys yra jūsų paskyros pagrindas, ir jei pasirinksite nesidalyti jais ar neleisti jų rinkti, jūsų paskyra bus pašalinta. Galiausiai, apie teises, kurias galite turėti kaip duomenų subjektas tam tikrose kitose nei pirmiau nurodytose jurisdikcijose, skaitykite Privatumo pranešimus, skirtus Kalifornijai, ES ir JK arba Brazilijai, jei taikoma.

OWENS CORNING SLAPUKŲ POLITIKA

Kas yra slapukai?

Mūsų svetainėje naudojami slapukų failai, skirti pritaikyti informacijai pagal jūsų individualų skonį. Slapukas yra duomenų elementas, kurį svetainė gali siųsti jūsų Naršyklei, ir ji gali išsaugoti kai kurią informaciją jūsų kompiuteryje. Tada, kai grįžtate į mūsų svetainę arba apsilankote kitose svetainėse, informacija gali būti specialiai pritaikyta pagal individualias jūsų nuostatas. Taip siekiama taupyti jūsų laiką ir teikti jums prasmingesnę internetinę patirtį. Dauguma interneto naršyklių leis jums išvalyti slapukus iš savo kompiuterio kietojo disko, blokuoti visus slapukus arba gauti įspėjimus prieš išsaugant slapuką. Daugiau apie šias funkcijas žr. savo Naršyklės instrukcijose.

Kaip naudojame slapukus.

Savo svetainėje naudojame slapukus ir sekimo technologijas. Šios funkcijos gali būti:

 • Pagalba jums naršant
 • Pagalba jums naudojant mūsų produktus, paslaugas ir programėles
 • Pagalba mums dedant reklamos ir rinkodaros pastangas
 • Turinio teikimas iš trečiųjų šalių

Savo slapukus skirstome į toliau nurodytas kategorijas:

Griežtai būtini slapukai:

Šie slapukai būtini svetainei veikti ir negali būti išjungti mūsų sistemose. Dažniausiai jie dedami tik reaguojant į jūsų atliekamus veiksmus, kurie yra paslaugų prašymas, pvz., jūsų privatumo nuostatų nustatymas, prisijungimas arba formų pildymas. Galite nustatyti savo naršyklę, kad blokuotumėte šiuos slapukus arba būtumėte įspėti apie juos, bet tada kai kurios šios svetainės dalys neveiks. Šie slapukai nelaiko jokios asmens tapatybės informacijos.

Veikimo slapukai:

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir tobulinti savo svetainės veikimą. Jie padeda mums žinoti, kurie puslapiai populiariausi ir nepopuliariausi, ir matyti, kur lankytojai eina svetainėje.

Funkciniai slapukai:

Šie slapukai leidžia svetainei teikti geresnį veikimą ir personalizavimą. Juos galime nustatyti mes arba trečiosios šalys teikėjai, kurių paslaugas esame pridėję savo puslapiuose.

Tiksliniai slapukai:

Šiuos slapukus per mūsų svetainę gali dėti mūsų reklamos partneriai. Šios įmonės juos gali naudoti norėdamos kurti profilį pagal jūsų interesus ir parodyti jums aktualią reklamą kitose svetainėse.

Trečiosios šalys, slapukai ir analizės įrankių naudojimas

„Owens Corning“ gali užmegzti santykius su geros reputacijos verslo partneriais, kurie leis mūsų svetainės lankytojams pereiti tiesiai į šių partnerių tvarkomas svetaines. Savo verslo partnerius renkamės rūpestingai. Tačiau „Owens Corning“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetainių, kurios gali būti susietos su šia svetaine, turinį ar privatumo praktikas. Šios nuorodos pateikiamos tik dėl naudotojo patogumo ir nėra „Owens Corning“ teikiamas tokių svetainių turinio, politikos ar praktikų arba jokių produktų ar sprendimų, kurie gali būti siūlomi per tą svetainę, rėmimas, skatinimas ar pritarimas jiems. Išėję iš „Owens Corning“ svetainės per tokią nuorodą turėtumėte peržiūrėti taikomą trečiosios šalies svetainės Privatumo pareiškimą.

Šiuo metu savo svetainėse naudojame tam tikrus trečiųjų šalių įrankius ir galime ateityje įdiegti papildomus analizės įrankius. Tačiau duomenys, kuriuos surenkame naudodami tokius įrankius, naudojami tik viduje, siekiant pagerinti mūsų naudotojų patirtį naudojantis mūsų svetaine ir mūsų pačių vidaus verslo tikslais. Tokie duomenys gali būti atskleisti mūsų partneriams ir reklamuotojams, jei būtų, tik kaip agreguotoji informacija ir kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje kitais būdais. Susisiekite su mumis, jei turite kokių nors konkrečių klausimų dėl mūsų analizės priemonių ar kitų analizės įrankių naudojimo.

Šiuo metu i) kitos šalys (pvz., trečiųjų šalių reklamos tinklai ir analizės teikėjai) gali rinkti Asmens duomenis apie jūsų veiklą internete per laiką ir skirtingose svetainėse, kai naudojatės mūsų svetaine ar paslaugomis, ir ii) neatsakome į signalus „nesekti“ ar kitus panašius mechanizmus, susijusius su asmens tapatybės informacijos apie individualių vartotojų internetinę veiklą per laiką ir trečiųjų šalių svetainėse ar internetinėse paslaugose rinkimu, ir nesiimame jokių konkrečių veiksmų, susijusių su tokių signalų ar panašių mechanizmų gavimu.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Jei turite kokių nors klausimų apie šią Privatumo politiką, susisiekite su mumis šiuo adresu: DataPrivacy@Owenscorning.com.