Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Mūsų gaminiai yra nedegūs. Jų indėlis kovoje su klimato kaita yra svarus. Pastatams tenka apie 40 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų dėl žmonių veiklos.

paroc_sustainability_lander _keymessages-LT

Siekiame iki 2030 m. perpus sumažinti CO2 išmetimus ir ilgainiui atsisakyti iškastinio kuro. Mūsų siekis – iki 2030 m. visiškai pereiti prie „žaliosios“ elektros energijos.

paroc_sustainability_lander _keymessages2-LT

Kuriame gaminius ir sprendimus, kuriuos būtų galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Nuo 2030 m. mūsų gamyklose bus perdirbamos visos gamybinės atliekos.

paroc_sustainability_lander _keymessages3-LT

Nuolat bendradarbiaujame su klientais, kurdami ir bandydami naujus, tvarius gaminius ir sprendimus.

paroc_sustainability_lander _keymessages4-LT

Mūsų siekiai iki 2030 metų

  • Įgyvendinti ZERO WASTE (nulinių atliekų) politiką gamyboje

  • Sumažinti CO2 emisiją 50%

  • Sumažinti plastiko naudojimą 30%

  • Plėtoti mūsų REWOOL programą – klientų atliekų perdirbimą

  • Plėtoti LOW CARBON (mažai CO2 išskiriančius) gaminius

Skaitykite daugiau apie MŪSŲ INDĖLĮ, siekiant geresnio pasaulio

Energinis efektyvumas

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Dekarbonizacija

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.