Vėdinamas fasadas su kronšteinais

Projektuojant ir įrengiant vėdinamą fasadų sistemą, būtina laikytis sistemos gamintojo instrukcijų.

Metal-frame-teaser-3

Šilumą izoliuojančios plokštės:

PAROC Ultra: vėdinamų sienų šilumos izoliacija dvisluoksnėse šiltinimo sistemose, šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 w/mK
PAROC Ultra plus: efektyvesnė vėdinamų sienų šilumos izoliacija dvisluoksnėse šiltinimo sistemose, šilumos laidumo koeficientas λD = 0,034 w/mK
PAROC WAS 35t: 50-200 mm storio efektyvi, mažai laidi orui šilumos izoliacija naudojama vienasluoksnėse šiltinimo sistemose be papildomos apsaugos nuo vėjo, šilumos laidumo koeficientas λD = 0,033 w/mK

Apsaugos nuo vėjo plokštės:

PAROC Cortex / Cortex b: 30mm storio efektyviausia apsaugos nuo vėjo plokštė (b= juoda spalva), kurios paviršius padengtas nedegia mažai orui laidžia plėvele
PAROC WAS 35t: 30, 50mm storio efektyvi apsaugos nuo vėjo plokštė, kurios paviršius padengtas stiklo audiniu
PAROC WAS 25t: 30, 50mm storio efektyvi apsaugos nuo vėjo plokštė, kurios paviršius padengtas stiklo audiniu

Esama laikančioji siena:

Renovuojant fasadą, senos sienos/ pagrindo būklė visada turi būti tikrinama atliekant tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus. Pagrindo paviršius, prie kurio bus tvirtinama vėdinama fasadų sistema, turi būti pakankamai lygus ir tvirtas, kad atlaikytų papildomai įrengiamos sistemos apkrovas. Prieš pradedant montuoti termoizoliacinius sluoksnius vėdinamoje sistemoje būtina įsitikinti ar užtikrintas išorinio pagrindo (sienų) sandarumas.

 

Naujai įrengiama sienos dalis:

Fasado apdailą laikančios gembės/kronšteinai dažniausiai būna pagaminti iš aliuminio, plieno ar nerūdijančio plieno. Visų jų šiluminės savybės skiriasi, nes skirtingų metalų yra skirtingas šilumos laidumas. Būtent gembių/kronšteinų matmenys, jų kiekis panaudotas 1 m2 fasado ir medžiaga, iš kurios pagaminta gembė, ženkliai įtakoja šilumos izoliacijos storį.

Metalas  Šilumos laidumas (λ), W/mK 
Aliuminis
 220
Plienas
 50
Nerūdijantis plienas
 17

 

Vėdinamų fasadų sistemų Techniniuose Įvertinimuose yra nustatyta, kokios yra naudojamos gembės, jų matmenys ir išdėstymas. Atitinkamai, lentelėse yra pateikiamas ir reikalingas izoliacijos storis pasiekti vieną ar kita energinio naudingumo klasę jau įvertinus šiluminių tiltelių įtaką.

 

Šilumos izoliacija. Šilumos izoliacijos montavimas detaliai yra aprašytas Techniniuose Įvertinimuose. Tačiau bendrosios taisyklės lieka tos pačios tiek naujoje statyboje tiek ir renovacijoje.

Vėdinamiems fasadams siūlome 2 šiltinimo variantus.

Pirmasis, kai šilumos izoliacija yra įrengiama iš dviejų sluoksnių, tai yra prie sienos tvirtinamas pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis iš universalių plokščių ir ant jų įrengiama apsaugos nuo vėjo plokštė. Rekomenduojamas apsaugos nuo vėjo izoliacinio sluoksnio storis yra 30 - 50 mm. Ypač efektyvi apsauga nuo vėjo yra užtikrinama naudojant PAROC Cortex apsaugos nuo vėjo plokštes su suklijuotomis siūlėmis tarp pačių plokščių, cokolyje, ties kampais ir angomis sienoje.

Antrasis variantas, kai šiltinama vieno sluoksnio izoliacijos PAROC WAS 35t plokštėmis. Šiuo atveju papildomos apsaugos nuo vėjo nebereikia.

Visais atvejais šilumos izoliacijos plokštės turi būti priglaustos prie pagrindo, prispaudžiant jas sistemos karkaso elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais. Sumontuotas termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. Šilumos izoliacija yra montuojama arba tarp fasado apdailą laikančių gembių/kronšteinų, arba užmaunant ant jų.

 

Fasado apdaila. Fasado apdailos tipas, savybės, tvirtinimas ir detalus montavimas yra pateikiamas Techniniuose įvertinimuose.

 

Renovuojamų sienų šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems izoliacijos storiams konstrukcijai su nerūdijančio plieno gembėmis kai šiltinama PAROC Ultra, o apsauga nuo vėjo iš PAROC Cortex/PAROC WAS 25t/PAROC WAS 35t 30 mm:

PAROC Ultra storiai, mm

150

170

200

100+150

150+150

200+150

Renovuojama siena R = 0,618 m2K/W

0,193

0,177

0,158

0,133

0,115

0,102

Renovuojama siena R = 0,543 m2K/W

0,196

0,180

0,159

0,135

0,116

0,103

 

Renovuojamų sienų šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems izoliacijos storiams konstrukcijai su nerūdijančio plieno gembėmis kai šiltinama vienos sluoksnio izoliacija PAROC WAS 35t:

PAROC WAS 35t storiai

150

180

200

100+150

150+150

200+150

Renovuojama siena R = 0,618 m2K/W

0,216

0,186

0,171

0,141

0,121

0,105

Renovuojama siena R = 0,543 m2K/W

0,220

0,1890

0,173

0,143

0,122

0,106

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Renovuojama siena, kurios U= 1,27 W/(m2∙K). Atitinka sienos storį 380 mm, λds = 0.615 W/mK, (R=0,618 m2K/W)
Renovuojamas skylėtų keraminių plytų mūro siena 380 mm, λds = 0.7 W/mK, (R=0,543 m2K/W)
PAROC Ultra λD = 0.035 W/mK, λds = 0.036 W/mK,
PAROC Cortex, PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t λD = 0.033 W/mK, λds = 0.034 W/mK,
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W

Karkasas apdailai tvirtinti: sistemos tvirtinimo elementai nerūdijančio plieno, sienutės storis 2,0 mm, aukštis 70 mm arba 140 mm. Tvirtinimo prie sienos plotas 70×70 mm arba 70×140 mm. Tarpinė 5 mm storio, 70×70 mm arba 70×140 mm ploto. Atstumas tarp nerūdijančio plieno sistemos elementų ašių 600 mm horizontalioje ir 700 mm vertikalioje plokštumose. Tvirtinimo elementų kiekis 1 m2 atitvaros ploto: n = 2,38 vnt./m2. Fasado apdailos tvirtinimui prijungtas 50×100 mm T formos aliuminio elementas. Tvirtinimo elementas prie laikančiosios sienos tvirtinamas mūrvinėmis iš plieno įgilintomis 80 mm, kurių skersmuo 8 mm. 70 mm aukščio elemento tvirtinimui prie sienos skaičiavimuose priimta 1 mūrvinė, 140 mm aukščio elementui – 2 mūrvinės.