Plokštieji stogai

Plokštieji stogai – tai stogai, kurių nuolydis yra nuo 0,7° iki 7°. Plokštieji (sutapdinti) stogai turi būti projektuojami ir įrengiami pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

Statant tvarius ir energiškai efektyvius pastatus, labai svarbus tinkamas medžiagų ir sprendimo pasirinkimas.

Paroc izoliacinių gaminių ir sprendimų pasiūla plokštiesiems stogams apima ir įprastus ir specialius stogų šiltinimo sprendimus. Čia rasite sprendimus plokščiųjų stogų šiltinimui ant skardos pakloto ir ant gelžbetonio plokščių, nuolydžių iš akmens vatos formavimą ir dalinai vėdinamų plokščiųjų stogų įrengiamą pagal PAROC Air sistemą.

Atitvarų šiluminės savybės turi būti suprojektuotos, o pačios atitvaros įrengtos taip, kad pastatas atitiktų STR 2.01.02:2016 nustatytus reikalavimus siekiamos energinio naudingumo klasės pastato atitvarų savitiesiems šilumos nuostoliams. Stogų šilumos perdavimo koeficientų U (W/(m²*K)) norminės vertės pagal STR 2.01.02:2016:

 

 Pastato tipas/Energinio naudingumo klasė  C  B  A  A+  A++
 Gyvenamieji pastatai  0,20  0,18  0,15  0,13  0,11
 Viešosios paskirties pastatai  0,25*k1  0,22*k1 0,18*k1   0,15*k1 0,12*k1 
 Pramonės pastatai  0,3*k1  0,26*k1 0,22*k1   0,19*k1 0,17*k1 

Pastaba: k1 = 20/(ƟiH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atitvaroms, ƟiH– pramonės paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės.

 

PAROC plokščiųjų stogų šilumą izoliuojančios plokštės pasižymi mažu laidumu šilumai yra nedegios ir patvarios. Daugiau apie akmens vatos savybes skaitykite: Kodėl akmens vata