Šlaitiniai stogai ir palėpės

Šlaitiniai stogai – tai stogai, kurių nuolydis didesnis nei 7°. Stogai turi būti projektuojami ir įrengiami pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

Šlaitiniai stogai plačiausiai paplitę individualių namų statyboje, nors dažnai pasitaiko ir visuomeninės paskirties ar pramonės pastatuose. Įrengę šiltinimo sluoksnį tarp gegnių (taip vadinamą „šiltą stogą“), po stogu esančią erdvę galime panaudoti gyvenamosioms patalpoms ar kitai šiltai erdvei įrengti. Jei stogo konstrukcijos nešiltiname, o šiltinimo sluoksnį įrengiame ant pastogės grindų, turime šaltą palėpę. Šilumos izoliacijos sluoksnis abiem atvejais yra labai svarbus visuminiams pastato nuostoliams bei energinio naudingumo klasei.

Šlaitinių stogų šilumos izoliacijai naudojamos PAROC akmens vatos plokštės yra nedegios ir puikiai izoliuoja šilumą. Daugiau apie akmens vatos savybes skaitykite čia.