Tiesūs vamzdžiai

„Paroc“ siūlo efektyvius sprendimus, atitinkančius visus vamzdynų izoliacijai keliamus reikalavimus. Tinkamas izoliavimo sprendimas parenkamas atsižvelgiant į darbinę vamzdžio temperatūrą. Vamzdinių kevalų izoliacija laikui bėgant neįlinksta, jos storis ir izoliavimo savybės nekinta visą vamzdyno eksploatavimo laikotarpį. „Paroc“ visada rekomenduoja naudoti vamzdinius kevalus technologiniams vamzdynams. 

Naudojant izoliavimo sprendimus su vamzdiniais kevalais šilumos nuostolius galima sumažinti bent 25–30 proc., palyginti su izoliacija, kai naudojami tokio pat storio viela armuoti dembliai, kuriems palaikyti reikalingos atraminės konstrukcijos. Dėl atraminės konstrukcijos izoliacijoje susidaro didelis šilumos tiltelis. Jei didžiausias leistinas šilumos nuostolis yra pagrindinis veiksnys nustatant vamzdyno izoliacijos dydį, naudojant vamzdinius kevalus galima gerokai sumažinti izoliacijos storį. Žr. šilumos mainų palyginimo lentelę puslapio gale.

PAROC Pro Lock sprendimas

Naudojant vieną PAROC Pro Lock izoliacijos sluoksnį galima pakeisti dviejų sluoksnių vamzdinius kevalus (storis 80–160 mm). Sutrumpėja montavimo laikas, todėl pastolių ir kitos įrangos reikia trumpiau, sumažėja bendrosios pramoninio objekto ir darbo jėgos sąnaudos. Iš viso sąnaudos gali sumažėti net 20–30 proc.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Dvigubas sluoksnis (DL) 

Jei reikia dviejų izoliacijos sluoksnių, kurių bendras storis viršija 160 mm, „Paroc“ rekomenduoja naudoti DL pažymėtus gaminius. DL serijos gaminiais sudaryti iš dviejų dalių – vienas vamzdinis kevalas būna įmontuotas į kitą. Jau gamykloje DL gaminiai įdedami vienas į kitą, todėl didinamas logistikos efektyvumas ir mažinamos sąnaudos pakraunant ir iškraunant gaminius.

Jei būtina atitikti specifinius reikalavimus, siūlome naudoti itin efektyviai vandenį atstumiančius PAROC Pro Sections kevalus, žymimus WR. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į „Paroc“ prekybos atstovus.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

 

 

Trijų skirtingų pramoninių vamzdynų izoliacijos sprendimų palyginimas 

PAROC Pro Wired Mat 100
du sluoksniai*
PAROC Pro Section 140 +
PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Lock 140
vienas sluoksnis
Šilumos laidumo koeficientas, W/mK 0,078 0,109/0,052 0,075
Skaičiuojamieji** šilumos nuostoliai, W/m 400 382 386
Skaičiuojamoji** paviršiaus temperatūra, C° 52 51 51
Bendras šilumos nuostolius mažinančių veiksnių poveikis 30 % 3 % 3 %
Tikrieji šilumos nuostoliai, W/m 520 394 398
Tikroji paviršiaus temperatūra, C° 60 52 52

Projektinės vertės:
Darbinė nešėjo temperatūra 530°C
Vidutinė metinė aplinkos temperatūra 20°C
Vidutinė izoliacijos temperatūra 290°C
Vėjo greitis 0 (nėra vėjo)
Išorinis vamzdžio skersmuo 406 mm
Pasirinktas izoliacijos storis 160 mm
Apdailos medžiaga: galvanizuotas plienas

Daugelyje technologinių vamzdynų darbinė temperatūra svyruoja nuo 50 °C iki 250 °C. Tokiems vamzdynams rekomenduojamas izoliavimo sprendimas, kai naudojami 100 kg/m3 vamzdiniai kevalai.

Tiesus vamzdis 

Jei darbinė technologinio vamzdyno temperatūra viršija 350 °C, „Paroc“ rekomenduoja naudoti:

Jei izoliacijos storis yra < 100 mm, naudokite vieno sluoksnio PAROC Pro Section 100 vamzdinius kevalus.

Jei izoliacijos storis yra ≥ 100 mm, naudokite PAROC Pro Section 100 DL vamzdinius kevalus.

 

 

Vamzdžiai su šildymo kabeliais arba garų blokatoriais pirmiausia padengiami aliuminio folija, kad šiluma geriau pasiskirstytų vamzdžio paviršiuje.

Šildomas vamzdis

Šildomų vamzdynų šildymo kabelius arba garų blokatorius „Paroc“ rekomenduoja padengti aliuminio folija.

Sumontuokite PAROC Pro Section 100 vamzdžio izoliaciją, atsižvelgdami į išorinio skersmens pokyčius, kuriuos lėmė šildomi kabeliai ir garų blokatoriai. 

 

Turbinų vamzdžių darbinė temperatūra gali pakilti iki 550° C, todėl tokiems vamzdžiams reikia geros daugiasluoksnės šilumos izoliacijos. Tinkamas izoliacijos tvirtinimas ir apdaila ypač svarbūs ne tik dėl aukštos darbinės temperatūros, bet ir dėl vibracijos.

Itin aukštos temperatūros vamzdynuose rekomenduojame naudoti didelio tankio, daugiasluoksnius izoliavimo sprendimus su 140 kg/m3 vamzdiniais kevalais. Vienas PAROC Pro Lock 140 izoliacijos sluoksnis yra pakankamai funkcionalus ir ekonomiškas.

PAROC Pro Lock 140 sprendimas Dviejų sluoksnių sprendimas su PAROC Pro Section 140 DL vamzdiniais kevalais 
PAROC Pro Lock 140 sprendimas. Dviejų sluoksnių sprendimas su PAROC Pro Section 140 DL vamzdiniais kevalais.

 

Perkaitinto galo ir turbinų vamzdynams „Paroc“ rekomenduoja šiuos sprendimus:

- Naudokite vieno sluoksnio PAROC Pro Lock 140 vamzdinius kevalus, kai izoliacijos storis < 160 mm.

- Naudokite PAROC Pro Section 140 DL, kai izoliacijos storis > 160 mm.

Vamzdynams, kuriuose oras juda dideliu greičiu arba garai veikiami didelio slėgio, reikia triukšmą slopinančios izoliacijos. Žalingiausią žemo dažnio triukšmą galima gerokai sumažinti, naudojant didelio tankio daugiasluoksnę izoliaciją. Tinkamas sprendimas yra didelio tankio PAROC akmens vatos vamzdiniai kevalai, slopinantys triukšmą vamzdynuose. Jiems nereikia jokių papildomų atraminių konstrukcijų, dažniausiai tik pabloginančių bendrą šilumos ir garso izoliaciją, kai izoliuojami horizontalūs vamzdžiai.

Daugiasluoksniuose izoliavimo sprendimuose rekomenduojame naudoti tvirtą masyvų sluoksnį (pavyzdžiui, plieno) tarp akmens vatos sluoksnių arba sprendimo viršuje, kuris pagerina garso izoliaciją.

Tiesus vamzdis

Triukšmui pramoniniuose vamzdynuose slopinti „Paroc“ rekomenduoja naudoti PAROC Pro Section 140 vamzdinius kevalus dviem sluoksniais.

Garso izoliacijai pagerinti sumontuokite tvirtą, masyvų sluoksnį tarp akmens vatos sluoksnių.