Plokštieji stogai su nuolydžiu iš akmens vatos plokščių

  • Hidroizoliacinė stogo danga
  • Tvirtinimo elementas
  • Viršutinė šilumos izoliacijos plokštė PAROC ROB 80 arba PAROC ROB 60, 30 mm
  • Nuolydį formuojanti plokštė PAROC ROU 60 5
  • Pagrindinė šilumos izoliacija PAROC ROS 30 
  • PAROC oro ir garų izoliacija (XMV 020) su PAROC garų izoliacijos sandarinimo juosta (XST 013) suklijuotomis siūlėmis
  • Paklotas orą ir garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti iš PAROC ROB 80PAROC ROB 60, 20-30 mm (įrengiamas tik ant profiliuotos skardos pakloto)
  • Profiliuotos skardos laikantysis paklotas/ gelžbetoninė plokštė
flat-roof-steel-deck-slab-tapered-solution-19345305

Nuolydį formuojančios plokštės:

PAROC ROU 60 5: nuolydį 1:40 (2,5%) formuojančios plokštės iš akmens vatos plokštiesiems stogams. Jų stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROV 60 2: nuolydį į įlają formuojančios plokštės iš akmens vatos plokštiesiems stogams. Jų stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

 

Šilumą izoliuojančios plokštės:

PAROC ROS 30: pagrindinė šilumos izoliacija plokštiesiems stogams, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 30kPa, šilumos laidumas λD = 0,036 W/mK

PAROC ROS 50: 40-50 mm storio viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 50kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROS 60: 40-50 mm storio viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,039 W/mK

PAROC ROB 60: plačiausiai naudojama 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROB 80: 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 80kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

Nuolydį formuojantis sluoksnis:

Nuolydis iš PAROC ROU 60 5 plokščių yra įrengiamas tiesiog ant pagrindinio šiltinimo sluoksnio įrengto iš PAROC ROS 30 plokščių. Nuolydį formuojančių plokščių komplektą sudaro 5 plokštės. Keturios iš jų yra su nuolydžiu: I- 35/20, II- 50/35, III- 65/50 IV- 80/65, o penktoji lygia plokštuma 60/60. Nuolydį formuojančios plokštės ilgis yra 1200 mm, o plotis 600 mm. Per 600 mm plotį plokštės storis pakinta 15 mm, taip sudarydamas 2,5% nuolydį. Su šiomis 5 plokštėmis galima suformuoti tokio ilgio nuolydį, koks yra reikalingas, tačiau būtina nepamiršti, kad bendrą izoliacijos storį gali riboti parapeto aukštis ir tvirtinimo elementų ilgis.

Kitų ant profiliuotos skardos pakloto įrengiamų konstrukcinių sluoksnių aprašymą žiūrėti čia.

Kitų ant gelžbetonio plokščių įrengiamų konstrukcinių sluoksnių aprašymą žiūrėti čia.


Nuolydžio formavimas iš PAROC ROU 60 5 plokščių.

Nuolydžio formavimas iš PAROC ROU 60 5 plokščių

Skaičiuojant stogo šilumos perdavimo koeficientą, būtina įvertinti ir nuolydžių formavimo plokščių šiluminę varžą.


Nuolydžio formavimas į įlają:

PAROC ROV 60 2 plokštės skirtos vandens nukreipimui į įlają ir yra įrengiamos ant nuolydį formuojančio sluoksnio. Nuolydį formuojančių plokščių komplektą sudaro 7 plokštės, turinčios 2 krypčių nuolydį. Nuolydį formuojančios plokštės ilgis yra 1200 mm, o plotis 600 mm. Ilgąja kraštinės dalimi nuolydis yra 1:60, o trumpąja 1:15.

Detalesnis nuolydžio į įlają formavimas pateiktas video medžiagoje:


Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.