Plokštieji stogai ant gelžbetonio plokščių

  • Hidroizoliacinė stogo danga
  • Tvirtinimo elementas
  • Viršutinė šilumos izoliacijos plokštė PAROC ROB 80 arba PAROC ROB 60, 30 mm
  • Pagrindinė šilumos izoliacija PAROC ROS 30
  • PAROC oro ir garų izoliacija (XMV 020), su PAROC garų izoliacijos sandarinimo juosta (XST 013) suklijuotomis siūlėmis
  • Gelžbetoninė plokštė
flat-roof-concrete-deck-slab-pl-19344809

Šilumą izoliuojančios plokštės:

PAROC ROS 30: pagrindinė šilumos izoliacija plokštiesiems stogams, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 30kPa, šilumos laidumas λD = 0,036 W/mK

PAROC ROS 50: 40-50 mm storio viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 50kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROS 60: 40-50 mm storio viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,039 W/mK

PAROC ROB 60: plačiausiai naudojama 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROB 80: 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 80kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK


Laikančioji konstrukcija iš gelžbetonio plokščių

 Laikančioji plokščiojo stogo konstrukcija gali būti įrengiama iš įvairių tipų surenkamų gelžbetonio plokščių, kurios montuojamos ant sienų, santvarų ar sijų. Plokščių paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas, ištrupėjimai ir plyšiai turi būti užtaisyti, o paviršiuje neturi būti išsikišimų, galinčių pradurti orą ir vandens garus izoliuojantį sluoksnį.


Vandens garus ir orą izoliuojantis sluoksnis

Šis sluoksnis įrengiamas tiesiai ant lygios, švarios ir sausos gelžbetoninės stogo perdangos. Garus ir orą izoliuojančio sluoksnio sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. Stogo sandūrose su sienomis bei stogo elementais, kertančiais denginį, garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. Garus ir orą izoliuojančio sluoksnio charakteristikos turi būti nustatomos pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 5 priedo reikalavimus.


Šilumos izoliacija

Pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis yra įrengiamas iš PAROC ROS 30 plokščių. Jis gali būti įrengiamas iš vieno ar kelių PAROC ROS 30 plokščių sluoksnių, priklausomai reikiamo šilumos izoliacijos storio.

Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis yra įrengiamas iš 20-30mm storio PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 plokščių.
Šilumą izoliuojančios plokštės turi glaudžiai priglusti viena prie kitos, sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Rekomenduojame vengti keturių kampų sandūrų.


Tvirtinimo elementai

 Tvirtinimo elementai mechaniškai pritvirtina stogo dangą ir visus kitus stogo konstrukcijos sluoksnius prie gelžbetoninės stogo perdangos. Tvirtinimo elementų kiekis ir išdėstymas priklauso nuo stogo konstrukciją veikiančių vėjo apkrovų bei pačio tvirtinimo elemento stiprio. Todėl tvirtinimo elementų skaičius yra nustatomas skaičiavimais pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 3 priedo reikalavimus.

Siekiant sumažinti tvirtinimo elemento, kaip šiluminio tiltelio, įtaką viso stogo šilumos perdavimui, rekomenduojame naudoti tvirtinimo elementus su įgilinta šilumai laidžia dalimi, t.y. naudojama plastikinė įvorė kertanti šilumos izoliacinį sluoksnį.


Stogo danga

Ant viršutinių PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 plokščių yra įrengiama stogo hidroizoliacinė danga.

 

Plokščiojo stogo šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems PAROC ROS 30 izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC ROB 80 (30mm) + PAROC ROS 30, o tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta:

 PAROC ROS 30 storis, mm  100 150  180  200  250  300  350 
 U, (W/m2K)  0,266 0,197  0,170  0,156  0,130 0,111  0,097 

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Stogo danga R=0,02 m2K/W,
PAROC ROB 80, PAROC ROB 60, λD = 0.038 W/mK, λds = 0.040W/mK,
PAROC ROS 30, λD = 0.036 W/mK, λds = 0.038 W/mK,
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis R=0,04 m2K/W,
Kiaurymėta g/b perdangos plokštė 220 mm, λds = 1,3 W/mK,
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.14 m2K/W

Kai tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta, skaičiavimuose tvirtinimo elementų įtaka nevertinama.