Dalinai vėdinami plokštieji stogai pagal PAROC Air sistemą

  • Hidroizoliacinė stogo danga
  • Tvirtinimo elementas
  • Viršutinė šilumos izoliacijos plokštė PAROC ROB 80 arba PAROC ROB 60, 30 mm
  • Pagrindinė šilumos izoliacija PAROC ROS 30g
  • PAROC oro ir garų izoliacija (XMV 020) su PAROC garų izoliacijos sandarinimo juosta (XST 013) suklijuotomis siūlėmis
  • Paklotas orą ir garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti iš PAROC ROB 80PAROC ROB 60, 20-30 mm 
  • Profiliuotos skardos laikantysis paklotas/ gelžbetoninė plokštė
flat-ventilated-roof-steel-deck-paroc-air-scand-19345406

Šilumą izoliuojančios plokštės:

PAROC ROS 30g: pagrindinė šilumos izoliacija plokštiesiems stogams su vėdinimo grioveliais. Plokštės stipris gniuždant σ10 ≥ 30kPa, šilumos laidumas λD = 0,036 W/mK

PAROC ROB 60: plačiausiai naudojama 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROB 80: 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 80kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

Laikančioji konstrukcija

Laikančioji plokščiojo stogo konstrukcija gali būti įrengiama iš įvairių tipų surenkamų gelžbetonio plokščių arba profiliuotos skardos lakštų. Gelžbetonio plokščių paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas, ištrupėjimai ir plyšiai turi būti užtaisyti, o paviršiuje neturi būti išsikišimų, galinčių pradurti orą ir vandens garus izoliuojantį sluoksnį. Jei vėdinama stogo konstrukcija įrengiama ant profiliuotos skardos pakloto lakštų, būtina įrengti lygų pagrindą orą ir garus izoliuojančiam sluoksniui.

 

Šilumos izoliacija

Pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis yra įrengiamas iš PAROC ROS 30g plokščių, jei izoliacijos storis yra ne didesnis nei 180 mm. Jei reikalingas didesnis šiltinimo sluoksnio storis, tada rekomenduojame jį įrengti iš 2 ar daugiau šilumos izoliacijos sluoksnių: PAROC ROS 30 nuo 100 mm iki 180 mm , o ant viršaus įrengiamas 100- 180 mm storio PAROC ROS 30g sluoksnis. Labai svarbu, kad PAROC ROS 30g plokščių grioveliai sutaptų, kitaip sakant, sujungtų plokščių grioveliai turi susijungti. Viršutinėje stogo dalyje visi PAROC ROS 30g esantys grioveliai turi įsilieti į vieną 200 mm pločio kanalą.

Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis yra įrengiamas iš 20-30mm storio PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 plokščių. Jei yra įrengiami vėdinimo kaminėliai, viršutinėje plokštėje vėdinimo kaminėlio įrengimo vietoje, yra išpjaunamos angos, skirtos stogo vėdinimui.

Visos šilumą izoliuojančios plokštės turi glaudžiai priglusti viena prie kitos. Visų plokščių, išskyrus PAROC ROS 30g, sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti, keturių kampų sandūros yra neleistinos.

 

Vėdinamas sluoksnis

Visi PAROC ROS 30g plokščių grioveliai yra tarpusavyje sujungti ir per jungiamąjį kanalą susisiekia su vėdinimo kaminėliais arba vėdinimui specialiai įrengtomis angomis stogo parapete ar karnize. Stogo vėdinimo kaminėliai turi būti įrengiami kas 6- 8 m kraige ar ties parapetu (tai yra tos dalies kuri yra iškilusi aukščiau).

Kitų konstrukcinių sluoksnių, naudojamų įrengiant PAROC Air sistemos stogo sluoksnius ant profiliuotos skardos pakloto, aprašymus žiūrėti čia.

Konstrukcinių sluoksnių įrengiamų ant gelžbetonio aprašymą žiūrėti čia 

 

PAROC Air sistemos veikimo principas

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Plokščiojo stogo ant g/b perdangos šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems PAROC ROS 30g izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC ROB 80 (30mm) + PAROC ROS 30g, o tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta:

PAROC ROS 30g/ PAROC ROS 30 +
PAROC ROS 30g storis, mm
 100 150 180  100+100  150+100  150+150  200+150 
 U, (W/m2K  0,232 0,179 0,157  0,145  0,122  0,106  0,093 

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Stogo danga R=0,02 m2K/W,
PAROC ROB 80, PAROC ROB 60, storis – 30 mm; λD = 0,038 W/(m∙K), λds = 0,039 W/(m∙K) (vėdinama)
PAROC ROS 30, λD = 0.036 W/mK, λds = 0.038 W/mK, (vėdinama). Sluoksnio šiluminė varža apskaičiuota pagal STR 2.01.02:2016 3 priedo 3.32 formulę;
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis R=0,04 m2∙K/W;
PAROC ROB 80, PAROC ROB 60, storis – 30 mm; λD = 0,038 W/(m∙K), λds = 0,040 W/(m∙K) (nevėdinama);
Profiliuotos skardos paklotas, R=0,02 m2∙K/W;
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0,14 m2∙K/W.

Kai tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta, skaičiavimuose tvirtinimo elementų įtaka nevertinama.
Kai stogo termoizoliaciniame sluoksnyje įrengiama oro kanalų sistema, sluoksnio šiluminė varža apskaičiuota pagal STR 2.01.02:2016 3 priedo 3.32 formulę;