Pertvaros

Vidinės pertvaros atlieka keletą svarbių funkcijų: padalina erdves į atskiras patalpas, slopina oru sklindantį garsą, o kilus gaisrui stabdo ugnies plitimą. Todėl vidaus pertvaros turi būti suprojektuotos taip, kad atitiktų norminius gaisrinės saugos ir garso izoliavimo reikalavimus.

Statybos normos pertvaroms nustato garso izoliavimo ir atsparumo ugniai rodiklius. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ nustato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo rodiklius pagal garso klases: Rw arba R'w decibelais (dB), o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) prie VRM „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ nustato atsparumo ugniai reikalavimus EI minutėmis.

„Paroc“ atliko gipso kartono pertvarų garso izoliavimo ir apsaugos nuo ugnies bandymus ir skaičiavimus „Eurofins Expert Services Oy“ laboratorijose Suomijoje. Europos techniniame įvertinime ETA 07/0071 pateikti įvairių gipso kartono pertvarų su PAROC akmens vatos užpildu garso izoliavimo rodikliai bei atsparumas ugniai. Sprendimai pateikiami pertvaroms su metaliniu ir mediniu karkasu.

 

Dėl porėtos akmens vatos pluošto struktūros, PAROC akmens vatos plokštės gerai sugeria garsą. Be to, PAROC akmens vata gaminama iš nedegios gamtinės medžiagos – uolienų, tad gaminiai yra nedegūs ir priskiriami A1 Euroklasei pagal degumą. Todėl ir gipso kartono pertvaros su PAROC akmens vatos užpildu pasižymi ypač aukštu atsparumu ugniai bei puikiai izoliuoja garsą.

Vidaus pertvaroms naudojamos nedegios ir garsą slopinančios PAROC akmens vatos plokštės. Daugiau apie akmens vatos savybes skaitykite: Kodėl akmens vata