Grindys

Grindys

Skirtingose pastato vietose įrengiamų grindų konstrukcijoms reikia ir skirtingų sprendimų. Tarpaukštinės perdangos, skiriančios patalpas su vienoda vidaus temperatūra, turi būti įrengtos taip, kad triukšmas nesklistų tarp skirtingų pastato aukštų. Grindys ant grunto ar grindys virš rūsių patalpų ar požeminių garažų turi būti gerai izoliuotos, tam kad sumažintų šilumos nuostolius.