Plokštieji stogai ant profiliuotos skardos pakloto

  • Hidroizoliacinė stogo danga
  • Tvirtinimo elementas
  • Viršutinė šilumos izoliacijos plokštė PAROC ROB 80 arba PAROC ROB 60, 30 mm
  • Pagrindinė šilumos izoliacija PAROC ROS 30 
  • PAROC oro ir garų izoliacija (XMV 020) su PAROC garų izoliacijos sandarinimo juosta (XST 013) suklijuotomis siūlėmis
  • Paklotas orą ir garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti iš PAROC ROB 80PAROC ROB 60, 20-30 mm
  • Profiliuotos skardos laikantysis paklotas
Flat-roof-corrugated-steel-slab-scand-19344885

Šilumą izoliuojančios plokštės:

PAROC ROS 30: pagrindinė šilumos izoliacija plokštiesiems stogams, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 30kPa, šilumos laidumas λD = 0,036 W/mK

PAROC ROS 50: 40-50 mm storio viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 50kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROS 60: 40-50 mm storio viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,039 W/mK

PAROC ROB 60: plačiausiai naudojama 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 60kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

PAROC ROB 80: 20-30 mm apatinė ir/ar viršutinė šilumos izoliacijos plokštė, kurios stipris gniuždant σ10 ≥ 80kPa, šilumos laidumas λD = 0,038 W/mK

Laikančioji konstrukcija iš profiliuotos skardos

Profiliuotos skardos paklotas- tai laikančioji stogo konstrukcija, kuri yra įrengiama ant sijų/santvarų ar ilginių. Pagrindinį stogo nuolydį, jei įmanoma, rekomenduojame suformuoti montuojant profiliuotos skardos paklotą.

 

Paklotas vandens garus ir orą izoliuojančiam sluoksniui įrengti

Ant skardos pakloto reikalinga įrengti vientisą pagrindą/paklotą vandens garų ir oro izoliacijos sluoksnio įrengimui. Šiam tikslui rekomenduojame naudoti 20 mm storio PAROC ROB 60 ar PAROC ROB 80 šilumą izoliuojančias plokštes. Naudojant didesnio storio šilumos izoliacines plokštes, būtina atlikti skaičiavimus ir įsitikinti, jog drėgmė nesikaups prieš vandens garus ir orą izoliuojantį sluoksnį.

 

Vandens garus ir orą izoliuojantis sluoksnis

Šis sluoksnis įrengiamas tiesiai ant specialiai jam įrengto pakloto taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. Todėl garus ir orą izoliuojančio sluoksnio charakteristikos turi būti nustatomos pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 5 priedo reikalavimus. Garus ir orą izoliuojančiam sluoksniui panaudotų statybos produktų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. Stogo sandūrose su sienomis bei stogo elementais, kertančiais denginį, garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.

 

Šilumos izoliacija

Pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis yra įrengiamas iš PAROC ROS 30 plokščių. Jis gali būti įrengiamas iš vieno ar kelių PAROC ROS 30 plokščių sluoksnių, priklausomai reikiamo šilumos izoliacijos storio.

Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis yra įrengiamas iš 20-30mm storio PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 plokščių.

Šilumą izoliuojančios plokštės turi glaudžiai priglusti viena prie kitos, o sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti, keturių kampų sandūros yra vengtinos.

 

Tvirtinimo elementai

Tvirtinimo elementai mechaniškai pritvirtina stogo dangą ir visus kitus stogo konstrukcijos sluoksnius prie profiliuotos skardos pakloto. Jų kiekis ir išdėstymas priklauso nuo stogo konstrukciją veikiančių vėjo apkrovų bei pačio tvirtinimo elemento stiprio. Todėl tvirtinimo elementų skaičius yra nustatomas skaičiavimais pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 3 priedo reikalavimus.

Siekiant sumažinti tvirtinimo elemento, kaip šiluminio tiltelio, įtaką viso stogo šilumos perdavimui, rekomenduojame naudoti tvirtinimo elementus su įgilinta šilumai laidžia dalimi, t.y. naudojama plastikinė įvorė kertanti šilumos izoliacinį sluoksnį.

 

Stogo danga

Ant viršutinių PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 plokščių yra įrengiama stogo hidroizoliacinė danga.

 

Plokščiojo stogo šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems PAROC ROS 30 izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC ROB 80 (30mm) + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 80 (30mm), o tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta

PAROC ROS 30 storis, mm  100  150  180  200  250  300  350 
 U, (W/m2K) 0,231  0,177  0,155  0,144  0,121  0,104  0,092 

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Stogo danga R=0,02 m2K/W,
PAROC ROB 80, PAROC ROB 60, λD = 0.038 W/mK, λds = 0.040W/mK,
PAROC ROS 30, λD = 0.036 W/mK, λds = 0.038 W/mK,
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis R=0,04 m2K/W,
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.14 m2K/W

Kai tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta, skaičiavimuose tvirtinimo elementų įtaka nevertinama.