Plokštieji stogai

 

Nutarus renovuoti stogą- pirmiausia reikia pasitikrinti esamo stogo būklę: ar yra šilumą izoliuojantis sluoksnis, koks jo būvis, ar stogo danga praleidžia vandenį, ar stogas vėdinamas, ar yra vandens garus izoliuojantis sluoksnis. Reikia nustatyti ar gerai yra suformuoti nuolydžiai, ar veikia vandens surinkimo sistema ir pan.

Pilnai įvertinus stogo būklę, galima projektuoti stogo renovaciją ir numatyti kaip ir kokie darbai bus vykdomi. Paprastai pasirenkamas variantas kai yra paliekama esama konstrukcija su visais sluoksniais naujai suformuojant nuolydžius ir užtaisant pūsles atsiradusiais senoje dangoje.

Plokščių stogų šilumos izoliaciją rekomenduojama įrengti naudojant PAROC PROOF sistemą iš dviejų ar daugiau sluoksnių. Vandens garų užtvaros funkciją atliks esama stogo danga, prieš tai užtaisius pūsles ir kitas nesandarias vietas. Pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš PAROC ROS 30 plokščių. Viršutinis sluoksnis į rengimas iš PAROC ROB 80 arba PAROC ROB 60 plokščių (gali būti naudojamos ir PAROC ROS 50 ne mažiau nei 40 mm storio plokštės).

Stogai turi būti įrengiami laikantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“

PAROC PROOF sistema su plokščių šilumos izoliacija

 

PAROC PROOF sistema su plokščių šilumos izoliacija

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60

Esama sienos šiluminė varža, R m2*K/W Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai Pramonės pastatai 
U≤0,16 W/m2*K U≤0,20 W/m2*K  U≤0,25 W/m2*K
1 180+20 140+20  100+20
1,2 180+20 140+20  100+20
1,4 160+20 120+20  100+20

Pastaba: Skaičiavimuose įvertinta tvirtinimo elementų su įgilinta šilumai laidžia dalimi įtaka.
Skaičiavimuose nuolydį formuojančio sluoksnio įtaka yra nevertinama.

CAD brėžiniuose ir kataloge "Renovuoju namą 2016" rasite daugiau šilumos perdavimo koeficientų verčių ir juos atitinkančius izoliacijos storius.

PAROC Air sistema

PAROC Air - vėdinamų plokščiųjų stogų sistema. Tai paprastas ir saugus sprendimas, ypač rekomenduojamas tais atvejais kai stogo įrengimo darbai vykdomi rudenį ir yra didelė tikimybė drėgmei patekti į stogo konstrukciją. Be to vėdinamų stogų konstrukcija rekomenduojama pastatams, kuriuose yra didesnė santykinė drėgmė ar temperatūra.

Šilumos izoliacija yra įrengiama iš dviejų ar daugiau sluoksnių. Pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš PAROC ROS 30g plokščių arba iš PAROC ROS 30+ PAROC ROS 30g plokščių. Viršutinis sluoksnis įrengiamas iš PAROC ROB 80 arba PAROC ROB 60 plokščių.

PAROC ROS 30g plokštės yra klojamos taip, kad grioveliai būtų viršuje ir susijungtų į vieną kanalą.

PAROC Air  SISTEMA

Šilumos izoliacijos storiai, kai šiltinama PAROC ROS 30g + PAROC ROB 60

Esama sienos šiluminė varža, R m2*K/W Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai Pramonės pastatai 
U≤0,16 W/m2*K U≤0,20 W/m2*K  U≤0,25 W/m2*K
1 180+20 140+20  100+20
1,2 180+20 140+20  100+20
1,4 180+20 120+20  100+20

Pastaba: Skaičiavimuose įvertinta tvirtinimo elementų su neįgilinta šilumai laidžia dalimi įtaka.
PAROC Air sistemos stogams, PAROC ROS 30g plokštės šiluminė varža yra sumažinama 5%.
Skaičiavimuose nuolydį formuojančio sluoksnio įtaka yra nevertinama.
 

Duomenys skaičiavimui pagal STR 2.01.02:2016:
  λds, W/mK  R, m2K/W
Hidroizoliacinė stogo danga    0,02 
PAROC ROB 80  0,04  
PAROC ROB 80 (PAROC Air sistemoje)  0,039  
PAROC ROS 30  0,038  
PAROC ROS 30g  0,037  žiūr.past.
Esamo stogo šiluminė varža    1
Esamo stogo šiluminė varža  1  1,2
Esamo stogo šiluminė varža  1,3  1,4