Sienos

Renovuojamų pastatų sienų storis, dėl papildomo šilumos izoliacijos sluoksnio, padidėja. Todėl būtina atkreipti dėmesį į jungtis su kitomis konstrukcijomis: stogu, langais, durimis, cokoliu. Šios jungtys yra labai svarbios visuminiams šiluminiams pastato nuostoliams, todėl jų šiltinimą rekomenduojame atlikti kartu su sienų šiltinimu.

Sienų šilumos perdavimo koeficientų U (W/(m2*K)) norminės vertės pagal STR 2.01.02:2016:

 

Pastato tipas\Energinio naudingumo klasė   C  B  A  A+  A++
Gyvenamieji pastatai  0,20  0,18  0,15  0,13  0,11
Viešosios paskirties pastatai
 0,25*k1  0,22*k1  0,18*k1  0,15*k1  0,12*k1
Pramonės pastatai
 0,30*k1  0,26*k1  0,22*k1  0,19*k1  0,17*k1

Pastaba: k1 = 20/(ƟiH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atitvaroms, ƟiH– pramonės paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės.