Rąstų siena

  • Esama rąstų siena
  • Jei tarp rąstų yra plyšių, jie turi būti užkamšyti akmens vatos pluoštu
  • Oro izoliacinis sluoksnis- pvz. iš difuzinės plėvelės
  • Medinis karkasas / šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Ultra plus
  • 30mm apsauga nuo vėjo: PAROC Tento t arba PAROC Cortex (su PAROC Cortex juosta (XST 022) ir PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta (XST 021) suklijuotomis siūlėmis)
  • ≥25mm vėdinamas oro tarpas – karkasas apdailai tvirtinti 25 x 100mm, cc 600
  • Medinių lentelių apdaila
Renovation-log-wall-19284913

Šilumą izoliuojančios plokštės:

PAROC Ultra: efektyvi šilumos izoliacija karkasinėse šiltinimo sistemose, šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 w/mK
PAROC Ultra plus: efektyvesnė šilumos izoliacija karkasinėse šiltinimo sistemose, šilumos laidumo koeficientas λD = 0,034 w/mK

 

Apsaugos nuo vėjo plokštės:

PAROC Cortex / Cortex b: 30mm storio efektyviausia apsaugos nuo vėjo plokštė (b= juoda spalva), kurios paviršius padengtas nedegia mažai orui laidžia plėvele
PAROC Tento t: 30, 50mm storio efektyvi apsaugos nuo vėjo plokštė, kurios paviršius padengtas stiklo audiniu

Papildomai apšiltinti rąstines sienas visada rekomenduojame laidžia vandens garams šilumos izoliacija iš išorinės pastato pusės įrengiant vėdinamos sienos konstrukciją. Taip padidės rąstinės konstrukcijos temperatūra ir pagerės konstrukcijos drėgminės savybės, nes per difuzijai atvirą šiltinimo sluoksnį drėgmė iš konstrukcijos lengvai pasišalins į vėdinamą oro tarpą, o per jį bus išvėdinama į išorę.

 

Esama sienos konstrukcija:

Jei sena rąstinė konstrukcija yra geros būklės, prie senos konstrukcijos galima tvirtinti ir įrengti naujus konstrukcinius sluoksnius.
Tarpai tarp rąstų turi būti sandariai užkamšyti akmens vatos pluoštu, pvz. juostelėmis, iškirptomis iš universalių plokščių PAROC Ultra. Taip padidinsime sienos konstrukcijos sandarumą. Esant poreikiui, sandarumą galima užtikrinti, ant išorinio rąstinės konstrukcijos paviršiaus prieš montuojant naują karkasą, įrengus oro izoliaciją iš orui mažai laidžių medžiagų (pvz. difuzinės plėvelės).

 

Naujai įrengiama sienos dalis:

Oro izoliacinis sluoksnis pagal poreikį gali būti įrengiamas ant išorinio rąstų paviršiaus prieš įrengiant karkasą. Tai nėra būtina, bet norėdami pagerinti sienos sandarumą, rekomenduojame šį sluoksnį įrengti iš mažai orui laidžių medžiagų, pvz. difuzinės plėvelės.

Medinis karkasas. Ant senos rąstų sienos yra montuojamas medinis karkasas. Jei rąstų siena yra labai nelygi, karkasą išlyginti galima pleištų pagalba.

Šilumos izoliacija. Tarp medinių karkaso elementų iš universalių plokščių PAROC Ultra/PAROC Ultra plus yra įrengiama šilumos izoliacija. Universalios plokštės turi būti įsispraustos tarp karkaso elementų, tai yra pilnai užpildyti visą ertmę be plyšių. Specialiai montavimui į medinį 50 mm pločio karkasą, kai karkaso žingsnis 600 mm, yra sukurtos 565 mm pločio plokštės. Tokiu būdu, pati plokštė yra 15 mm platesnė nei anga į kurią montuojama, todėl, įsprausta į karkasą plokštė, glaudžiai priglunda prie karkaso elementų ir, trinties jėgų pagalba, laikosi be papildomo mechaninio tvirtinimo.

Apsauga nuo vėjo. Universalios šilumą izoliuojančios plokštės turi būti apsaugotos nuo vėjo. Apsaugai nuo vėjo rekomenduojame naudoti PAROC Cortex plokštes, kadangi pačios plokštės yra padengtos specialiai vandens garams laidžia ir ypatingai mažai laidžia orui danga. Be to, šių plokščių siūlės, angokraščiai bei kampinės jungtys yra užsandarinamos specialiomis juostomis. PAROC Cortex - apsaugos nuo vėjo plokščių siūlės suklijuojamos tarpusavyje specialiomis PAROC Cortex juostomis (XST 022), o pastato kampai ir angokraščiai apklijuojami PAROC Cortex kampų sandarinimo juostomis (XST 021). Apsaugos nuo vėjo plokštės turi priglusti prie universalių plokščių be jokių plyšių ir yra montuojamos ant medinio karkaso plastikinių skirtukų pagalba. Skirtukas pritaikytas 30 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštėms apsaugoti nuo suspaudimo. Skirtukas yra įspraudžiamas per apsaugos nuo vėjo plokštes į medinį karkasą ir pritvirtinamas varžtu arba vinimi. Skirtukų kiekis 4-6 vnt/m2, kai karkaso žingsnis 600 mm.

Vėdinamas oro tarpas turi būti ne mažesnis 25 mm ir yra įrengiamas tarp apsaugos nuo vėjo ir fasado apdailos. Vėdinamo oro tarpo įrengimui 25 mm storio lenta yra vertikaliai tvirtinama prie pagrindinio medinio karkaso per apsaugos nuo vėjo plokštes. Apsaugos nuo vėjo plokštes prie medinio karkaso tvirtiname specialiai tam skirtais plastikiniais skirtukais. Šis skirtukas neleis lentai, formuojančiai vėdinamą oro tarpą, suspausti apsaugos nuo vėjo plokščių, taip padėdamas išlaikyti apsaugos nuo vėjo sluoksnio tolygumą ir vientisumą. Ant skirtuko yra prikalama vertikali lenta prie kurios bus tvirtinama fasado apdaila.

Fasado apdaila tvirtinama prie vertikaliai prikaltos lentos. Apsaugai nuo graužikų, sienos apačioje ties cokoliu ir viršuje ties karnizu rekomenduojame įrengti metalinį tinklelį.

 

Renovuojamų rąstų sienų šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC Ultra, o apsauga nuo vėjo iš PAROC Cortex/PAROC Tento t 30 mm:

 

PAROC Ultra storiai, mm

150

200

100+150

150+150

Renovuojama siena R = 1,538 m2K/W

0,167

0,142

0,123

0,108

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016

Laikančioji siena iš rąstų, storis 200 mm, λds = 0,13 W/mK,
Oro izoliacinis sluoksnis Rq = 0,04 m2∙K/W
PAROC Ultra, λD = 0.035 W/mK, λds = 0.036 W/mK,
PAROC Cortex, PAROC Tento t λD = 0.033 W/mK, λds = 0.034 W/mK,
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W
Medinio karkaso statramsčiai 50 mm pločio, žingsnis 600 mm.
Medinio karkaso įtaka įvertinta pagal STR 2.01.02:2016 3 priedo „Statybos produktų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams“ 6.2 punkto 3.10 lentelėje pateiktą 3.15 formulę:

λ'ds = 0,9262⋅λds+0,0127