Vėdinamas fasadas su mediniu karkasu

  • Esama laikančioji sienos konstrukcija iš mūro ar blokų
  • Jei reikia, naujai įrengiamas tinko sluoksnis paviršiaus išlyginimui ir sienos sandarumui
  • Hidroizoliacinės juostos po karkaso tąšais
  • Medinis karkasas / šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Ultra plus
  • 30mm apsauga nuo vėjo:  PAROC Tento t arba PAROC Cortex (su PAROC Cortex juosta (XST 022) ir PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta (XST 021) suklijuotomis siūlėmis)
  • ≥25mm vėdinamas oro tarpas – karkasas apdailai tvirtinti 25 x 100mm, cc 600
  • Medinių lentelių apdaila
Renovation-ventilated-timberFrame-350x350

Šilumą izoliuojančios plokštės:

PAROC Ultra: efektyvi šilumos izoliacija karkasinėse šiltinimo sistemose, šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 w/mK
PAROC Ultra plus: efektyvesnė šilumos izoliacija karkasinėse šiltinimo sistemose, šilumos laidumo koeficientas λD = 0,034 w/mK

 

Apsaugos nuo vėjo plokštės:

PAROC Cortex / Cortex b: 30mm storio efektyviausia apsaugos nuo vėjo plokštė (b= juoda spalva), kurios paviršius padengtas nedegia mažai orui laidžia plėvele
PAROC Tento t: 30, 50mm storio efektyvi apsaugos nuo vėjo plokštė, kurios paviršius padengtas stiklo audiniu

 

Esama plytų mūro/blokų siena:

Prieš pradedant šiltinti mūrines/blokines sienas būtina, įsitikinti, jog siena yra geros fizinės būklės, plyšiai tarp mūro blokų užtinkuoti arba užglaistyti. Be to, sienos turi būti sandarios, todėl rekomenduojame netinkuotas mūro sienas aptinkuoti iš išorės.

 

Naujai įrengiama sienos dalis:

Medinis karkasas/hidroizoliacinės juostos. Prie mūro sienos per hidroizoliacijos juostą, tvirtinami mediniai tašeliai 50*50 mm, kurių žingsnis 600 mm. Hidroizoliacijos juosta turi būti platesnė už karkaso elementą.

Šilumos izoliacijos sluoksnis, įrengiamas iš universalių plokščių PAROC Ultra/PAROC Ultra plus, yra montuojamas tarp medinio karkaso elementų taip, kad pilnai užpildytų visą angą. Šiam tikslui gaminame 565 mm pločio plokštes, kurios yra 15 mm platesnės už atstumą tarp karkaso elementų, kai 50 mm pločio medinis karkasas yra sumontuotas kas 600 mm.

Apsauga nuo vėjo. Ant pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio iš universalių plokščių yra įrengiamas vientisas apsaugos nuo vėjo sluoksnis, kuris yra tvirtinamas ant medinio karkaso statramsčių plastikinių skirtukų pagalba. PAROC Cortex - apsaugos nuo vėjo plokščių siūlės suklijuojamos tarpusavyje specialiomis PAROC Cortex juostomis (XST 022), o pastato kampai ir angokraščiai apklijuojami PAROC Cortex kampų sandarinimo juostomis (XST 021).

Vėdinamas oro tarpas yra įrengiamas tarp apsaugos nuo vėjo ir fasado apdailos. Šiam 25 mm pločio vėdinamam oro tarpui įrengti dažniausiai naudojama 25 mm storio lenta, kuri yra vertikaliai tvirtinama per apsaugos nuo vėjo plokštes prie pagrindinio medinio karkaso. Tam, kad ši lenta (prie kurios bus tvirtinama medinių dailylenčių apdaila) nesuspaustų apsaugos nuo vėjo plokščių, rekomenduojame naudoti plastikinį skirtuką su smeigtukais. Skirtukas skirtas 30 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštėms apsaugoti nuo suspaudimo. Skirtukas yra įspraudžiamas per apsaugos nuo vėjo plokštes į medinį karkasą ir pritvirtinamas varžtu arba vinimi. Skirtukų kiekis 4-6 vnt/m2, kai karkaso žingsnis 600 mm. Ant skirtuko yra prikalama vertikali lenta prie kurios bus tvirtinama fasado apdaila.

Fasado apdaila tvirtinama prie vertikaliai prikaltos lentos. Apsaugai nuo graužikų, sienos apačioje ties cokoliu ir viršuje ties karnizu rekomenduojame įrengti metalinį tinklelį.

 

Renovuojamų sienų šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems izoliacijos storiams konstrukcijai su mediniu karkasu kai šiltinama PAROC Ultra, o apsauga nuo vėjo iš PAROC Cortex/PAROC Tento t 30 mm:

PAROC Ultra storiai, mm

150

200

100+150

150+150

Renovuojama siena R = 0,618 m2K/W

0,199

0,164

0,139

0,121

Renovuojama siena R = 0,543 m2K/W

0,202

0,166

0,141

0,122

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Renovuojama siena, kurios U= 1,27 W/(m2∙K). Atitinka sienos storį 380 mm, λds = 0.615 W/mK, (R=0,618 m2K/W)
Renovuojamas skylėtų keraminių plytų mūro siena 380 mm, λds = 0.7 W/mK, (R=0,543 m2K/W)
PAROC Ultra λD = 0.035 W/mK, λds = 0.036 W/mK,
PAROC Cortex, PAROC Tento t λD = 0.033 W/mK, λds = 0.034 W/mK,
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W
Medinio karkaso statramsčiai 50 mm pločio, žingsnis 600 mm.
Medinio karkaso įtaka įvertinta pagal STR 2.01.02:2016 3 priedo „Statybos produktų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams“ 6.2 punkto 3.10 lentelėje pateiktą 3.15 formulę:

λ'ds = 0,9262⋅λds + 0,0127