Šlaitiniai stogai

 • Stogo danga - čerpės
 • ≥ 50mm skersinis grebėstas
 • ≥ 50mm išilginis grebėstas/ vėdinamas oro tarpas
 • Tarpinė
 • Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo – difuzinė plėvelė
 • 250mm – gegnė/kompozicinė gegnė, cc 600 / šilumos izoliacija PAROC Ultra, PAROC Ultra plus
 • PAROC oro ir garų izoliacija (XMV 020) su PAROC garų izoliacijos sandarinimo juosta (XST 013) suklijuotomis siūlėmis
 • 50mm - karkasas 50 x 50mm, cc 600 / šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Ultra plus
 • Gipso kartono lubų karkasas
 • 13mm – gipso kartono plokštė
Warm roof - diffusion foil-350x350

Šilumos izoliacija:

PAROC Ultra vėdinamų atitvarų šilumos izoliacija naudojama šlaitiniuose stoguose, šilumos laidumas λD= 0,035 W/mK

PAROC Ultra plus efektyvesnė šilumos izoliacija naudojama šlaitiniuose stoguose, šilumos laidumas λD= 0,034 W/mK


Apšiltinto stogo laikančioji konstrukcija įprastai yra įrengiama iš medienos gaminių: vientiso profilio ar kompozicinių gegnių, medinių santvarų.

Virš gegnių įrengiama stogo konstrukcija

 • Ant gegnės viršaus yra įrengiamas hidroizoliacijos ir apsaugos nuo vėjo sluoksnis iš difuzinės plėvelės. Difuzinės plėvelės sujungimai turi būti suklijuoti arba patikimai užsandarinti kitu būdu. Ši plėvelė apsaugo šilumos izoliaciją nuo vėdinamame oro tarpe judančio oro ir nuo vandens patekimo į stogo vidines konstrukcijos dalis iš išorės. Vandens nuotėkis gali atsirasti dėl nesandarios stogo dangos medžiagos (pvz. čerpių) arba dėl vandens kondensacijos apatinėje stogo dangos pusėje.
 • Ant difuzinės plėvelės išilgai genių ar sijų rekomenduojame įrengti ploną tarpinę iš porėtos medžiagos, kuri apsaugotų difuzinę plėvelę nuo mechaninių pažeidimų. Tokie pažeidimai gali atsirasti dėl trinties tarp plėvelės ir išilginio grebėsto.
 • Virš difuzinės plėvelės ir tarpinės yra tvirtinamas išilginis grebėstas, kuris suformuoja vėdinamą oro tarpą. Vėdinamo oro tarpo aukštis yra apskaičiuojamas pagal STR 2.04.01:2018 46.1 papunkčio reikalavimus, bet ne mažesnis nei 50 mm. Vėdinamame oro tarpe judantis lauko oras pašalina drėgmę iš stogo konstrukcijos.
 • Stogo karnize ir kraige būtina įrengti vėdinimo angas, kad lauko oras patektų į vėdinamą oro tarpą ir pasišalintų iš jo. Tuo tikslu priešpriešinėse vėdinamo oro sluoksnio pusėse turi būti įrengtos angos, kurių plotas kiekvienoje pusėje ne mažesnis kaip 0,2 % virš vėdinamo oro sluoksnio esančio stogo paviršiaus ploto ir ne mažesnis kaip 0,02 m² viename stogo šlaito metre.
 • Skersiniai grebėstai įrengiami virš išilginių grebėstų, o jų žingsnis ir matmenys priklauso nuo konkrečiai naudojamos dangos įrengimo reikalavimų.
 • Stogo danga įrengiama pagal STR 2.04.01:2018 reikalavimus ir konkretaus gamintojo montavimo instrukcijas.

 

Gegnės ir šilumą izoliuojantis sluoksnis

 •  Stogo gegnių skerspjūvio aukštį ir žingsnį lemia stogą veikiančios apkrovos ir energinio naudingumo klasei pasiekti reikalingas izoliacijos storis.
 • Universalios šilumos izoliacijos plokštės, dažniausiai tai būna PAROC Ultra, įspraudžiamos tarp gegnių taip, kad glaudžiai priglustų prie gegnių. Be to, šilumos izoliacija turi priglusti ir prie orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio ir prie difuzinės plėvelės.

 

Iš patalpų vidaus iki gegnių įrengiama stogo konstrukcija

 • Prie gegnių apačios yra montuojamas labai svarbus visai stogo konstrukcijai orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis. Būtent šis sluoksnis užtikrina stogo sandarumą, kartu apsaugodamas tiek medines konstrukcijas tiek šilumos izoliaciją nuo drėgmės. Todėl šio sluoksnio sujungimai turi būti suklijuoti arba patikimai užsandarinti kitu būdu. Jungtyse su kitomis konstrukcijomis orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis turi būti sujungtas su kitų konstrukcijų sandarumą užtikrinančiais sluoksniais.
 • Prie gegnių apačios per orą ir vandens garus izoliuojantį sluoksnį tvirtinami 50 mm storio mediniai karkaso tašai. Šie tašai suformuoja papildomą erdvę laidų ir kabelių montavimui, nepažeidžiant orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio vientisumo.
 • Tarpą tarp medinių tašų rekomenduojame užpildyti 50 mm storio PAROC Ultra ar kitomis universaliomis akmens vatos plokštėmis. Plokštės turi glaudžiai priglusti prie medinių tašų bei orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio.
 • Prie medinių tašų yra tvirtinamas karkasas gipso kartono ar kitokioms plokštėms montuoti.

 

Šlaitinio stogo su medinėmis gegnėmis šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems PAROC Ultra izoliacijos storiams:

 PAROC Ultra storis, mm  50+200  50+225  50+250  50+275  50+300  50+325
 U (W/m2*K)  0.161 0.148  0.137  0.127  0.119  0.112 

 

Šlaitinio stogo su kompozicinėmis gegnėmis šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems PAROC Ultra izoliacijos storiams:

 

 PAROC Ultra storis, mm  50+200  50+225  50+250  50+275  50+300  50+325
 U (W/m2*K)  0.154 0.139 0.128  0.118 0.109  0.102 

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis R = 0.04 m2K/W
Gipso kartono plokštė λds = 0.25 W/mK,
PAROC Ultra λD = 0.035 W/mK, λds = 0.036 W/mK,
Difuzinė plėvelė R = 0.02 m2K/W
Medinis karkasas cc 600 mm λds = 0.13 W/mK
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.20 m2K/W
Medinio karkaso įtaka įvertinta pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 priedo „Statybos produktų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams“ 6.2 punkto 3.10 lentelėje pateiktas formules.
Kai gegnių konstrukcija sudaryta iš kompozicinių gegnių, skaičiavimai atlikti THERM programa. Skaičiavimuose priimta, jog kompozicinių sijų žingsnis 600 mm.