Palėpės

Ant medinės perdangos

Palėpės perdanga

 • 13mm – gipso kartono plokštė
 • Gipso kartono lubų karkasas
 • 50mm - karkasas 50 x 50mm, cc 600 / šilumos izoliacija PAROC Ultra arba PAROC Solid
 • PAROC oro ir garų izoliacija (XMV 020) su PAROC garų izoliacijos sandarinimo juosta (XST 013) suklijuotomis siūlėmis
 • Medinė perdangos sija, 50x200 mm, cc 600 / šilumos izoliacija PAROC Ultra, PAROC Solid
 • Šilumos izoliacija PAROC Ultra, PAROC Solid

Stogo konstrukcija

 • Gegnė
 • Vėjo kreipiamoji
 • Hidroizoliacija
 • Išilginis grebėstas/vėdinamas oro tarpas d≥ 25 mm
 • Grebėstas
 • Stogo danga
Cold roof insulation slabs on wooden beamsLowres

Ant gelžbetoninės perdangos

Palėpės perdanga:

 • Gelžbetoninė perdangos plokštė
 • PAROC oro ir garų izoliacija (XMV 020) su PAROC garų izoliacijos sandarinimo juosta (XST 013) suklijuotomis siūlėmis
 • Šilumos izoliacija PAROC Ultra, PAROC Solid 

Stogo konstrukcija:

 • Gegnė
 • Vėjo kreipiamoji
 • Hidroizoliacija
 • Išilginis grebėstas/vėdinamas oro tarpas d≥ 25 mm
 • Grebėstas
 • Stogo danga
2D Cold roof hollow core slab insulation slab350x350

Šilumos izoliacija:

PAROC Ultra vėdinamų atitvarų šilumos izoliacija naudojama šlaitiniuose stoguose, šilumos laidumas λD= 0,035 W/mK

PAROC Solid universali termoizoliacinė plokštė naudojama palėpių šilumos izoliacijai, šilumos laidumas λD= 0,037 W/mK


Neapšiltinto arba šaltojo stogo konstrukcija dažniausiai įrengiama iš medinių santvarų, kompozicinių sijų ar gegnių. Ant palėpės perdangos yra įrengiamas šilumą izoliuojantis sluoksnis.

Šalto stogo konstrukcija

 • Ant gegnės viršaus yra įrengiamas hidroizoliacijos sluoksnis iš specialiai tam skirtos plėvelės. Hidroizoliacinės plėvelės sujungimai turi būti perdengti ar suklijuoti arba patikimai užsandarinti kitu būdu pagal gamintojo instrukcijas. Ši plėvelė tai papildoma stogo konstrukcijos apsauga nuo vandens patekimo į stogo vidines konstrukcijos dalis iš išorės. Vandens nuotėkis gali atsirasti dėl vandens kondensacijos apatinėje stogo dangos pusėje arba dėl nesandarios stogo dangos medžiagos, pvz. čerpių.
 • Virš hidroizoliacinės dangos yra tvirtinamas 25 mm ar didesnio aukščio išilginis grebėstas, kuris suformuoja ir vėdinamą oro tarpą ir tarpą vandeniui nutekėti.
 • Kad lauko oras patektų į vėdinamą oro tarpą ir pasišalintų iš jo, stogo karnize ir kraige reikia įrengti vėdinimo angas.
 • Stogo dangos montavimui virš išilginių grebėstų yra įrengiami skersiniai grebėstai. Jų žingsnis ir matmenys priklauso nuo konkrečios stogo dangos įrengimo reikalavimų.
 • Stogo danga įrengiama pagal STR 2.04.01:2018 reikalavimus ir dangos gamintojo montavimo instrukcijas.
 • Palėpė turi būti vėdinama lauko oru. Tam priešpriešinėse stogo pusėse įrengiamos vėdinimo angos, kurių kiekvienos plotas yra 1:250 palėpės grindų ploto.

 

Medinė perdanga ir šilumos izoliacija

 • Universalios šilumos izoliacijos plokštės PAROC Ultra ar PAROC Solid yra įspraudžiamos tarp medinių/kompozicinių sijų taip, kad glaudžiai prie jų priglustų. Ant sijų įrengiamas šilumos izoliacijos sluoksnis turi perdengti sijas - taip yra sumažinama šiluminių tiltelių įtaka, pagerėja atitvaros šilumos perdavimo koeficiento vertė. 
 • Ties karnizu rekomenduojame sumontuoti vėjo kreipiamąsias tais atvejais, jei sienos šilumos izoliacija neuždengia palėpėje montuojamos šilumos izoliacijos iš universalių plokščių kraštų. Vėjo kreipiamosios nukreipia oro srautą stogo kraigo kryptimi, taip apsaugodamos palėpės šilumos izoliaciją nuo skersinės infiltracijos. Nekontroliuojamas šalto oro srautas, prasiskverbęs į universalias plokštes gali sukelti oro judėjimą jose, pablogindamas perdangos šilumines savybes.

 

Gelžbetoninė perdanga ir šilumos izoliacija

 • Gelžbetoninė perdanga gali būti įrengiama iš surenkamų g/b plokščių arba išliejama vietoje.
 • Betoninė konstrukcija yra labai mažai laidi vandens garams, tačiau neužsandarintos elementų siūlės ir jungtys su kitomis konstrukcijomis yra vietos, per kurias vidaus patalpose esanti drėgmė gali lengvai prasiskverbti į kitą konstrukcijos pusę. Todėl ant g/b perdangos būtina įrengti orą ir vandens garus izoliuojantį sluoksnį.
 • Įrengiant orą ir vandens garus izoliuojantį sluoksnį ant g/b konstrukcijos reikia nuvalyti šiukšles ir pašalinti nelygumus nuo betono paviršiaus, kad termoizoliacijos klojimo metu nebūtų pažeistas orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio sandarumas.
 • Orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnis turi būti sandarus, todėl sujungimus reikia suklijuoti arba užsandarinti kitu būdu. Jungtyse orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis turi būti sujungtas su kitų konstrukcijų sandarumą užtikrinančiais sluoksniais.
 • Šilumą izoliuojančios plokštės PAROC Ultra ar PAROC Solid suklojamos ant orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio. Plokščių siūlės turi persidengti, o 4 kampų sandūros neleistinos.
 • Jei sienos šilumos izoliacija neuždengia palėpėje montuojamos šilumos izoliacijos iš universalių plokščių kraštų, rekomenduojame ties karnizu įrengti vėjo kreipiamąsias. Jos oro srautą nukreipia stogo kraigo kryptimi, taip apsaugodamos palėpės šilumos izoliaciją nuo skersinės infiltracijos.

 

Iš patalpų vidaus iki medinių perdangos sijų įrengiama stogo konstrukcija

 • Prie medinių/kompozicinių sijų apačios yra tvirtinamas orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis, kuris užtikrina perdangos sandarumą bei apsaugo medines konstrukcijas ir šilumos izoliaciją nuo drėgmės. Visi orą ir garus izoliuojančio sluoksnio sujungimai turi būti užsandarinti, o jungtyse su kitomis konstrukcijomis, orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis turi sandariai būti sujungtas su kitų konstrukcijų sandarumą užtikrinančiais sluoksniais.
 • Per orą ir vandens garus izoliuojantį sluoksnį prie gegnių apačios yra tvirtinami 50 mm storio mediniai karkaso tašai. Taip suformuojama erdvė, kurioje galima sumontuoti įvairius laidus, išsaugant orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio vientisumą.
 • Tarpas tarp medinių tašų gali būti užpildomas 50 mm storio PAROC Ultra ar kitomis universaliomis akmens vatos plokštėmis, glaudžiant jas prie orą ir vandens garus izoliuojančio sluoksnio.
 • Karkasas gipso kartono ar kitoms plokštėms montuoti yra tvirtinamas prie medinių tašų apačios.

 

Palėpės įrengiamos ant medinės perdangos šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems PAROC Ultra izoliacijos storiams:

 PAROC Ultra storis, mm  50+200  50+250  50+275  50+300  50+325  50+350  50+375
 U (W/m2*K)  0,157 0,128  0,117  0,109  0,101  0,094  0,088

 

Palėpės įrengiamos ant gelžbetoninės perdangos šilumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertės, esant skirtingiems PAROC Ultra ir PAROC Solid izoliacijos storiams:

 PAROC Ultra, PAROC Solid storis, mm  200  225  250  275  300  350
 U (W/m2*K), šiltinama PAROC Ultra 0,167 0,150 0,136  0,124 0,114 0,099
 U (W/m2*K), šiltinama PAROC Solid  0,176  0,158  0,143  0,131  0,120  0,104

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.02:2016
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis R = 0.04 m2K/W
Gipso kartono plokštė λds = 0.25 W/mK,
PAROC Ultra λD = 0.035 W/mK, λds = 0.036 W/mK
PAROC Solid λD = 0.037 W/mK, λds = 0.038 W/mK
Medinis karkasas 50x200 mm, cc 600 mm, aukštis atitinka izoliacijos storį, λds = 0.13 W/mK
Surenkama g/b plokštė λds = 1.3 W/mK
Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos: Rsi + Rse = 0.20 m2K/W

Medinio karkaso įtaka įvertinta dvimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programa pagal LST EN ISO 6946:2017 ir LST EN ISO 10211:2017, kai pagrindiniame sluoksnyje panaudotas medinis karkasas 50 × 200 mm, kas 600 mm, o viršuje paliktas ištisinis termoizoliacinis sluoksnis be karkaso. Kai pagrindinio termoizoliacinio sluoksnio storis lygus 200 mm arba mažesnis, medinis karkaso storis sutampa su termoizoliacijos storiu.

Sluoksnio po garo izoliacija vidutinis šilumos laidumas priimtas 0,043 (apskaičiuotas su THERM programa).