Tvarumo tikslai

TVARUMAS 2020-10-07

 

„Paroc“ priklauso bendrovei „Owens Corning“, kuri yra įtraukta į „Fortune 500“ ir „Dow Jones Sustainability Index“ listinguojamų įmonių sąrašus. Mūsų tvarumo samprata yra tokia, kad tenkindami šiandienos poreikius, ateityje gyventume geriau. Esame įsipareigoję galvoti, kokių pasekmių mūsų veikla turės ateityje, todėl, kurdami pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims, privalome rūpintis savo planeta ir jos gyventojais.

Plėtodami savo verslą visame pasaulyje, jaučiame atsakomybę ir siekiame, kad mūsų bendrovių suminis poveikis klimatui būtų teigiamas. Didžiuojamės tuo, ko jau pasiekėme mažindami poveikį aplinkai, tačiau dar daug ką galime nuveikti.

 

Mūsų siekiai iki 2030 m. yra:

  • Padvigubinti teigiamą mūsų GAMINIŲ poveikį
  • Perpus sumažinti neigiamą VEIKLOS poveikį
  • Eliminuoti NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE ir pagerinti darbuotojų bei jų šeimų GYVENIMO KOKYBĘ
  • Didinti darbuotojų ĮSITRAUKIMĄ
  • Puoselėti geranoriškus ryšius su BENDRUOMENĖMS

Ką tai reiškia „Paroc“ įmonei? Mūsų praktiniai siekiai iki 2030 m.:

  • Įgyvendinti ZERO WASTE (nulinių atliekų) politiką gamyboje
  • Sumažinti CO2 emisiją 50%
  • Sumažinti plastiko naudojimą 30%
  • Plėtoti mūsų REWOOL programą – klientų atliekų perdirbimą
  • Plėtoti LOW CARBON (mažai CO2 išskiriančius) gaminius