Naujos ES energinio efektyvumo priemonės

11 liep. 2011
Europos Komisija paskelbė naują priemonių planą, kuris padės siekti užsibrėžtų tikslų, mažinant energijos suvartojimą ir didinant pastatų energinį efektyvumą.
Naujomis priemonėmis bus skatinama taupyti energiją, o ES galės lengviau pasiekti užsibrėžtą tikslą iki 2020 m. 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą.

ES kovos su klimato kaita strategijoje daugiausia dėmesio skiriama trims iki 2020 m. numatytiems pasiekti tikslams: 20 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį, 20 proc. suvartojamos energijos išgauti iš atsinaujinančių šaltinių ir 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą.

ES gerai sekasi siekti šiltnamio dujų išmetimo mažinimo ir energijos išgavimo iš atsinaujinančių šaltinių tikslų, bet atsiliekama energijos vartojimo mažinimo srityje. Jei niekas nesikeis, tai ES iki 2020 metų energijos suvartojimą pavyks sumažinti tik puse numatyto kiekio. Kad būtų pasivytas grafikas, Europos Komisija siūlo privalomas efektyvaus energijos vartojimo priemones.

Nauji reikalavimai

Pasiūlymuose numatytas reikalavimas, kad visos šalys sudarytų energijos taupymo planus. Taip pat bus reikalaujama, kad energijos tiekėjai skatintų savo klientus efektyviau vartoti energiją ir kasmet po 1,5 proc. mažintų parduodamos energijos kiekį. Tai galima pasiekti modernizuojant pastatų šildymo sistemas, įrengiant šiltesnius, sandaresnius langus, apšiltinant stogus ir pan. Kita vertus, valstybės narės galės siūlyti ir kitas energijos taupymo priemones, kurios nesusijusios su įpareigojimais energetikos įmonėms.

Europos Komisijos įsitikinimu, viešasis sektorius privalo rodyti pavyzdį siekiant energinio efektyvumo ir kaip galima greičiau įsisavinti rinkoje esančius energiją taupančius produktus bei sprendimus. Numatyta, kad kasmet valstybinis sektorius privalo kasmet renovuoti ne mažiau kaip 3 proc. viešųjų institucijų pastatų ir pirkti tik tas prekes bei paslaugas, kurios gaminamos arba teikiamos efektyviai vartojant energiją.

Tolesni veiksmai

ES šalių vyriausybės turi patvirtinti priemones, kurios padės įgyvendinti viziją, pagal kurią Europoje ateityje būtų sukurta mažai anglies dvideginio išmetanti, bet konkurencinga ekonomika.

2014 m. Europos Komisija įvertins, ar ES padarė pakankamą pažangą siekdama tikslo 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą. Jeigu reikės, bus pateiktas naujas pasiūlymų paketas ir nustatyti kiekvienai šaliai privalomi tikslai.

Šaltinis: European Commission - Press release: Strong impetus to energy savings and energy efficiency