Nuo šiol techninės izoliacijos gaminiai yra ženklinami „CE“ žyma

16 spal. 2012

Nuo 2013 m. liepos mėn. statybos produktai turi būti ženklinami „CE“ žyma.

CE-marked Paroc Product

Nuo 2013 m. liepos 1 d. pagal Europos Komisijos Statybos produktų reglamentą „CE“ ženklinimas bus privalomas. Pagal atitinkamus suderintus standartus, izoliacijos produktai, kuriuos gamina pirmaujanti saugių ir energiškai taupių izoliacijos sprendimų srityje įmonė „Paroc Group“, jau nuo 2002 m. yra ženklinami „CE“ žyma.

Šį rudenį įmonei „Paroc“ buvo suteikta teisė „CE“ žyma ženklinti ir techninės izoliacijos gaminius, skirtus izoliuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemoms, pramoniniams vamzdynams, rezervuarams ir įvairiai įrangai.

Kadangi įmonė „Paroc“ veikia 13 Europos šalių, tarptautiniu mastu pripažįstama „CE“ žyma pirkėjams nurodo, kad gaminių, supakuotų gerai pažįstamose baltai ir raudonai dryžuotose pakuotėse, savybės atitinka nurodytąsias.  

 

„Svarbiausias dalykas plečiant mūsų gaminių rinką yra tas, kad bendradarbiaudami su pirkėjais siūlome geriausią gaminio pritaikymo sprendimą ir tuo pat metu akcentuojame priešgaisrinę saugą, sveikatą darbe ir energijos tausojimą bei užtikriname patogų naudojimą ir nesudėtingą montavimą“, – teigia „Paroc Technical Insulation“ rinkodaros ir plėtros skyriaus direktorius Akis Suurkuukka.

 

„Šildymo, santechnikos ir vėdinimo įrangos, ortakių ir kitų vamzdžių, taip pat pastato atitvarų izoliacija tampa vis aktualesnė pastato konstrukcijos ir jo įrengimo dalimi. Kai gaminiai yra paženklinti „CE“ žyma, pirkėjų statybos projektai vyksta daug sklandžiau, nes visos suinteresuotosios šalys gali būti tikros, kad gaminių savybės atitinka nurodytąsias.“

Standarte, kuris yra taikomas techninės izoliacijos gaminiams, pagamintiems iš mineralinės vatos (EN 14303), išvardyti visi privalomi ir neprivalomi bandymai bei nurodytos skelbtinos gaminio savybės. Kad gaminys būtų paženklintas „CE“ žyma, būtina patikrinti, ar jis pasižymi reikiamomis fizinėmis savybėmis, šilumos laidumu, matmenimis, jų stabilumu, atitinkamomis reakcijos į ugnį ir patvarumo savybėmis. Gamintojai gali patys nuspręsti, ar tikrinti gaminius dėl kitų fizinių savybių, pavyzdžiui, didžiausios leistinos naudojimo temperatūros, gniuždomosios apkrovos ar vandenyje tirpių jonų likučių kiekio.

„CE“ ženklinimą patvirtina nepriklausoma trečioji šalis, dar žinoma kaip notifikuotoji įstaiga, kuri yra įgaliota atlikti su „CE“ ženklinimu susijusius bandymus ir vykdyti gamyklose veiklos kokybės kontrolę. „Paroc“ gamyklose gaminiai yra kruopščiai tikrinami. Be vidaus kokybės kontrolės, notifikuotosios įstaigos „VTT Expert Services Oy“ specialistai dukart per metus atvyksta tikrinti kiekvieną „Paroc“ gamyklą.

Išbandytiems „Paroc“ akmens vatos gaminiams taip pat išduodami EUCEB sertifikatai, kuriais patvirtinama, kad biologiškai irus pluoštas neturi žalingo poveikio žmonių sveikatai. Dauguma įmonės „Paroc“ izoliacijos gaminių yra pažymėti ir statybos produktų vidaus klimato kokybės „M1“ žyma.

 

Apie „CE“ ženklinimą 
„CE“ ženklinimas yra grindžiamas Europos Komisijos Statybos produktų direktyva ir 2011 m. priimtu Statybos produktų reglamentu, kuris 2013 m. pakeis Statybos produktų direktyvą. „CE“ ženklinimas taikomas visiems statybos produktams, kurie montuojami pastatuose atliekant statybos darbus. Tikimasi, kad dėl prievolės ženklinti statybos produktus „CE“ žyma jie galės laisvai judėti Europos ekonominėje erdvėje.

Standartizuoto formato „CE“ žyma suteikia sprendimus dėl įsigijimo priimantiems asmenims ir galutiniams vartotojams informacijos apie fizines statybos produktų savybes, kuriomis jie turi pasižymėti pagal atitinkamą suderintą standartą. Be to, gamintojas, kuriam suteikta teisė ženklinti gaminius „CE“ žyma, užtikrina, kad gamybos metu buvo atlikta būtinoji kokybės kontrolė ir atitinkami bandymai.