Joakim Westerlund paskirtas Paroc Group Senior Vice Prezidentu

09 saus. 2013
Nuo 2013 m. pradžios Paroc Grupės Base divizijos gamybos direktorius Dr. Joakim Westerlund (34) yra skiriamas Vyresniuoju Vice Prezidentu, Base Production ir vadovų tarybos nariu.

Westerlund dirba Paroc-e nuo 2008 metų. Savo karjerą jis pradėjo dirbdamas Produktyvumo vadovu gamybos skyriuje, vėliau užėmė Gamybos direktoriaus pareigas Techninės izoliacijos divizijoje ir nuo 2012 m. pavasario buvo paskirtas į šiuo metu užimamas pareigas.

 

Joakim yra nuoširdus ir sumanus vadovas, kurį gerbia kolegos ir pavaldiniai ypač dėl jo gebėjimo motyvuoti ir įkvėpti savo komandos narius. Joakim taip pat pasižymi analitiniu ir loginiu mąstymu, jo stiprūs strateginiai gebėjimai paremti kruopščiu įsigilinimu į klausimų esmę. Jo indėlis į Paroc vadovų tarybą yra nepaprastai svarus“, sako Paroc Group CEO, Kari Lehtinen.

 

2005 m. Joakim baigė Åbo Akademiją ir gavo Technologijos mokslų daktaro laipsnį. Šioje mokslo institucijoje jis skaitė matematinio programavimo paskaitas. Gavęs diplomą, jis pradėjo dirbti gamybos našumo valdymo vadovu Nestlé kompanijoje bei įkūrėju ir tyrimų vadovu CIEM (Centre for Industrial Engineering and Management).

Naujose pareigose Westerlund yra atsakingas už Paroc Base Diviziją, įskaitant gamybą septyniose gamyklose Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, taip pat Paroc Group Inžineringo ir R&D funkcijas.