„Paroc Group“ paskelbė 2013 m. Tvarumo ataskaitą

30 bal. 2014
„Paroc Group“ paskelbė kasmetinę 2013 metų Tvarumo ataskaitą. Ataskaita sudaryta laikantis tvarumo atskaitomybei keliamų Pasaulinės atskaitomybės iniciatyvos (Global Reporting Initiative, GRI) reikalavimų. Ši ataskaita apibūdina įmonės požiūrį į tvarumą bei įmonės veiklos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį grupės suinteresuotosioms šalims ir aplinkai.

Nepaisant nestabilios rinkos, 2013 m. „Paroc“ grupei buvo labai sėkmingi. Vienas iš didžiausių grupės pasiekimų pernai buvo pirmojo Rusijos izoliacinių medžiagų gamyklos etapo užbaigimas ir pirmosios „Izoplit“ gamybos linijos paleidimas Tverėje. Šios linijos aptarnavimui buvo sukurta 120 darbo vietų. Rusijos gamykla veikia laikydamasi tų pačių tvarios plėtros principų, kaip ir visos kitos „Paroc“ įmonės.

2013 m. „Paroc“ grupė taip pat pasiūlė naujus renovacijos sprendimus ir išbandė „renZero“ energiškai efektyvios renovacijos koncepciją Suomijoje bei Švedijoje. Projekto iššūkius padiktavo senstantys pastatai ir siekiai didinti pastatų energinį efektyvumą.

Tarp kitų 2013 m. pasiekimų galima išskirti pagerėjusius profesinės sveikatos ir saugos rodiklius: per metus nelaimingų atsitikimų darbe grupės mastu sumažėjo 33% ir viršijo planuotą 30% tikslą. Trijose „Paroc“ gamyklose neužfiksuotas nė vienas nelaimingas atsitikimas. Tokį darbo saugos rodiklį visa grupė planuoja pasiekti iki 2020 m.

Tai – jau trečioji „Paroc Group“ Tvarumo ataskaita, sudaryta laikantis GRI G3.1 gairių C taikymo lygmens. Tvarumo ataskaitas „Paroc Group“ skelbia kasmet.

Išsamiau susipažinti su 2013 m. „Paroc“ Tvarumo ataskaita galite mūsų tinklalapyje >>