Paroc parengė TIPCHECK inžinierius, kurie padeda pramonei taupyti pinigus, energiją ir mažinti CO2 emisiją

15 bal. 2016

Ar žinote, kad energijos taupymo potencialas Europoje yra milžiniškas – net 620 PJ? Tai leistų uždaryti 15 anglimi kūrenamų 500 MW galingumo elektrinių. Pramonės techninė izoliacija yra efektyviausias būdas, kuris leistų visoje ES sumažinti pramonės energijos suvartojimą 4%. Šaltinis: EiiF

 

 

Paroc and Tipcheck. Technical insulation performance check

Remdamasis sukaupta patirtimi, Europos pramoninės izoliacijos fondas (EiiF) yra įsitikinęs, kad efektyvesnis šilumos izoliacijos galimybių išnaudojimas pramonėje leistų ženkliai sumažinti energijos suvartojimą ir CO2 emisiją, tačiau šis potencialas nėra išnaudojamas nepaisant akivaizdaus ekonominio efekto. Atsižvelgdamas į tai, EiiF užsakė „Ecofys“ įmonę ištirti, kokiu mastu techninės izoliacijos naudojimas pramonėje galėtų padėti sumažinti energijos vartojimą ir CO2 emisiją visoje ES.  

Tyrimo duomenimis, šis potencialas siekia 620 PJ energijos ir 49 mln. tonų CO2. Toks energijos taupymo potencialas prilygsta:

Industry can save money, energy and co2 

.

  • 15 anglimi kūrenamų 500 MW galingumo elektrinių, arba
  • 10 mln. namų ūkių suvartojamam energijos kiekiui, arba
  • Visam Nyderlandų pramonės suvartojamam energijos kiekiui.

Metinis CO2 emisijos mažinimo potencialas lygus 18 mln. vidutinės klasės automobilių išmetamam CO2 kiekiui, jei skaičiuotume, kad kasmet jie nuvažiuojančių po 12.500 km.

 

 

Išnaudoti šį potencialą labai apsimoka ekonomiškai. Pirminės investicijos į pramonės įmonių neizoliuotų paviršių izoliavimą ir nekokybiškos izoliacijos atnaujinimą siektų 900 mln. EUR. Tokia vienkartinė investicija leistų sutaupyti 460 PJ energijos, t. y., skaičiuojant dabartinėmis kainomis, pramonės įmonės kasmet sutaupytų 3,5 mlrd. EUR.

Europos pramoninės izoliacijos fondas (EiiF) sukūrė TIPCHECK programą tam, kad pramonės įmonės turėtų standartizuotą, kokybišką šiluminės energijos audito priemonę, kuria būtų galima tiksliai įvertinti techninės izoliacijos sistemų efektyvumą. TIPCHECK patikra leidžia nustatyti, kiek energijos ir pinigų pramonės objektas praranda naudodamas esamą izoliacijos sistemą (įskaitant neizoliuotas jos dalis).

TIPCHECK taip pat yra izoliacijos inžinieriams skirta kvalifikacijos kėlimo programa, kurią baigę jie tampa EiiF sertifikuotais šilumos energijos auditoriais – TIPCHECK inžinieriais. Tokie auditoriai gali padėti jums įvertinti esamų, projektuojamų ir renovuojamų objektų izoliacijos sistemas ir parodyti, kaip efektyvesnė izoliacija gali sutaupyti energijos, pinigų ir prisidėti prie švaresnės aplinkos mažinant CO2 emisiją. 

Siekdama pagerinti savo paslaugų lygį ir dar efektyviau patarti klientams energijos taupymo klausimais, „Paroc“ bendrovė jau parengė keletą TIPCHECK inžinierių

 

 

„Ecofys“ yra pirmaujanti konsultacinė įmonė, dirbanti atsinaujinančios energijos, energijos efektyvumo, energijos sistemų ir rinkų bei energijos ir klimato politikos srityse. Įmonė padeda viešosioms institucijoms ir privačioms organizacijoms prisitaikyti prie pokyčių ir greitai nustatyti naujas galimybes.

Europos pramoninės izoliacijos fondas (EiiF) yra Šveicarijoje įsikūrusi ne pelno siekianti organizacija. Jos tikslas yra populiarinti pramoninę izoliaciją, kaip vieną iš tvarios pramonės priemonių ir skatinti jos naudojimą.
Nuo pat įsikūrimo EiiF tapo žinių ir informacijos šaltiniu pramonės šakoms, kurios siekia mažinti CO2 išmetimą ir efektyviau vartoti energiją.