PAROC® tvarumo indėlis į ES žaliąjį kursą

16 kov. 2021

Paroc tvarumas

Plėtodami savo verslą, puoselėjame tvarumo idėjas ir jaučiame atsakomybę savo veiksmais ir konkrečiomis priemonėmis prisidėti prie Europos Sąjungos Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo.

Europos Sąjunga yra išsikėlusi ambicingą tikslą iki 2050 m. tapti pirmuoju žemynu pasaulyje, kurio suminis poveikis klimatui bus neutralus, o iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas Europoje planuojama sumažinti perpus.

„Owens Corning Paroc“ indėlis į naujausią Europos Sąjungos žaliojo kurso politiką yra kompleksinis atskirų priemonių rinkinys, apimantis tiek gamybą, tiek transportavimą, energetiką, perdirbimą ir kitus tvarius sprendimus.

„Owens Corning Paroc“ yra išsikėlusi tikslus iki 2030 metų:

  • padvigubinti teigiamą akmens vatos izoliacinių gaminių poveikį aplinkai,
  • perpus sumažinti neigiamą veiklos poveikį,
  • didinti darbuotojų įsitraukimą į šiuos procesus,
  • puoselėti geranoriškus ryšius su bendruomenėmis.

„Owens Corning Paroc“ sukūrė ir vykdo ilgalaikę tvarumo programą, kurios tikslams pasiekti yra numatyta visa eilė labai konkrečių priemonių. Mūsų tvarumo samprata yra tokia, kad, tenkindami šiandienos poreikius, ateityje gyventume geriau. Esame įsipareigoję galvoti kokių pasekmių mūsų veikla turės ateityje. Todėl, kurdami pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims, privalome rūpintis savo planeta ir jos gyventojais. Plėtodami savo verslą visame pasaulyje, jaučiame atsakomybę ir siekiame, kad mūsų bendrovių suminis poveikis klimatui būtų teigiamas.

Daugiau informacijos apie mūsų indėlį į tvarumą rasite čia https://www.paroc.lt/tvarumas