PAROC statybinės izoliacijos VAP (GWP) vertė

Naudodami „PAROC CO2 Calculator“ skaičiuoklę galite apskaičiuoti statybinės izoliacijos gaminių VAP (Visuotinio atšilimo potencialas, angl. GWP)  vertę. VAP (GWP) vertė priklauso nuo gamybos linijos ir gaminio storio, kurie yra įvertinami skaičiuoklėje.

* VAP (GWP) A1-A3 apima visą indėlį į  gaminio VAP (GWP) gamybos etape, išskyrus laikinai mūsų mediniuose padėkluose esamos biogeninės anglies išmetimą ir įsisavinimą, kuris yra prilygintas nuliui (GWP fossil+luluc).

** GWP A1-C4 apima visą indėlį į gaminio VAP (GWP) gamybos, montavimo/įrengimo ir eksploatavimo pabaigos etapuose, įskaitant mūsų medinių padėklų biogeninės anglies sugėrimą bei išsiskyrimą (bendras GWP).

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.